Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ30400

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi (osa kursseista englanniksi)

Järjestävä laitos: Kauppakorkeakoulu, markkinnoinnin laitos

Vastuuopettaja: Sami Kajalo

Haku: Ei hakua suoraan sivuaineeseen, vaan haku sivuaineeseen sisältyville yksittäisille kursseille tarvittaessa - katso merkinnät kurssien kohdalla alla.

Kiintiöt ja rajoitukset: Sivuaineeseen sisältyvälle pakolliselle kurssille Markkinoinnin perusteet voidaan lukuvuonna 2019-2020 valita korkeintaan 12 opiskelijaa Aallon muista kouluista. Halutessasi voit tarkistaa myös mahdollisuuden suorittaa tämän kurssin avoimessa yliopistossa (omakustanteisesti): http://avoin.aalto.fi/fi/

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Markkinoinnin sivuainekokonaisuus tarjoaa opiskelijalle

  • perusymmärryksen markkinoiden toiminnasta ja asiakkaiden käyttäytymisestä;
  • perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa markkina- ja asiakassuuntautuneita liiketoiminnan strategioita sekä soveltaa näihin liittyviä johtamiskäytäntöjä ja -työkaluja;
  • perusedellytykset tuottaa ja hankkia markkinatutkimuksen avulla lisätietoa markkinoista, asiakkaista ja liiketoimintaympäristöstä; sekä
  • perusosaamisen hallita asiakkuuksia markkinoinnin kilpailukeinojen avulla.

Sivuaineen rakenne

Markkinoinnin perusteet -opintojakso (23A00110) on pakollinen osa sivuopintoja. Kokonaisuuden suorittaminen suositellaan aloitettavan tällä kurssilla.

Kursseilla voi olla osallistumisrajoitteita, esitietovaatimuksia ja/tai kurssikohtaista karsintaa. Nämä on syytä selvittää etukäteen.

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Tuleeko kurssille hakea erikseen opinto-oikeutta?

Periodi

Pakollinen kurssi

23A00110

Markkinoinnin perusteet

6 op

Kurssille  haettava erikseen opinto-oikeutta, ks. Hakuohjeet

Halutessasi voit tarkistaa myös mahdollisuuden suorittaa kurssi avoimessa yliopistossa (omakustanteisesti): http://avoin.aalto.fi/fi/

IV

Valinnaiset kurssit

23C510

Integrated Marketing Communications

6 op

Kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoin Aalto-kurssiIII

23C550

Services Marketing

6 op

Kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoin Aalto-kurssiIV

23C580


tai


23C59000

Kuluttajan käyttäytyminen
Consumer Research

6 op
6 op

Ei paikkoja ARTSin tai tekniikan koulujen opiskelijoilleei luennoida 2019-2020 *)


I-II

23C60000

Market Research

6 op

Kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoin Aalto-kurssiI-II, IV-V

23C60500

Marketing Analytics

 6 opKaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoin Aalto-kurssiV *)

23C61050

Vähittäiskaupan kilpailustrategiat ja kilpailukeinot 1)

6 op

Kurssille  haettava erikseen opinto-oikeutta, ks. HakuohjeetIII

23C72050

Customer Experience Management 2)

6 op

Kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoin Aalto-kurssiI *)

23C79050

Innovations in an Age of Constant Change 3)

6 op

Kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoin Aalto-kurssiII

1) Korvaa kurssin 23C61000 Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi.

2) Korvaa kurssin 23C72000 Customer Relationship Management

3) Korvaa kurssin 23C79000 New Product Development

*) Kurssia voi korvata kirjapakettina 23C01000 Contemporary issues in Marketing. Vain yksi kirjapaketti voi sisällyttää sivuaineeseen (max 6op).


Erityishuomautukset

Kursseilla voi olla osallistumisrajoitteita, esitietovaatimuksia ja/tai kurssikohtaista karsintaa. Nämä on syytä selvittää etukäteen.