Perustiedot

Koodi: ENG3064

Laajuus: 25 ECTS

Kieli: suomi

Vastuuopettaja: Simo Hostikka

Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu Aalto-yliopiston tekniikan alan koulujen kandidaattiopiskelijoille, lukuun ottamatta kone- ja rakennustekniikan pääaineen kandidaattiopiskelijoita, jotka haluavat siirtyä opiskelemaan maisterivaiheessa Building Technology –ohjelmaan (CIV). Huomioithan, että siirtymisen periaatteet koskevat pääosin 1.8.2016 jälkeen aloittaneita kandidaattiopiskelijoita ja siirtyessä CIV-ohjelmaan muista Aallon tekniikan alan korkeakouluista kandidaatintutkinto tulee lisäksi olla suoritettuna tietyllä keskiarvolla.
Haku:
Tekniikan alan opiskelijat voivat suorittaa sivuaineen ilman hakua
Kiintiöt ja rajoitukset:
ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Byggnadsteknik; Building Technology

Sivuaineen sisältö ja rakenne


koodi

nimi

ECTS

periodi

Sivuaineen pakolliset opinnot (15 ECTS)

KJR-C1001

Statiikka ja dynamiikka

5

IV

KJR-C2001

Kiinteän aineen mekaniikan perusteet

5

IV-V ja II

KJR-C2002

Kontinuumimekaniikan perusteet

5

II

Sivuaineen valinnaiset opinnot (10 ECTS)

Valitse näistä kaksi kurssia

RAK-C3003 

Tietoyhdennetty rakentaminen

5

IV-V

RAK-C3004

Rakentamisen tekniikat

5

I-II

KJR-C2004

Materiaalitekniikka 

5

III-IV

 KJR-C2005

Tuotesuunnittelu

5

I

KJR-C2006

Tuotantotekniikka

5

III