Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ40400

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi (osa kursseista englanniksi)

Järjestävä laitos: Taloustieteen laitos, BIZ

Vastuuopettaja: Pauli Murto

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Laura Törmälä

Kohderyhmä: Kaikki Aallon opiskelijat, BIZ maisteritason opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet taloustieteen sivuainetta tai opiskelleet taloustieteen erikoistumisalueella kandivaiheessa

Haku: Ei erillistä hakua, avoin sivuaine kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille. Huomioi sivuaineelle tai siihen sisältyville kursseille asetetut esitietovaatimukset.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ei tarvitse erikseen hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen.

Kauppakorkeakoulun kandidaattivaiheen opiskelijat eivät voi suorittaa tätä sivuainetta. He suorittavat sivuaineen Taloustiede

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Tämä sivuopintokokonaisuus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole suorittaneet aineopintotasoista taloustieteen kandidaattiohjelmaa tai sivuopintokokonaisuutta.

Taloustieteen sivuopintokokonaisuuden suorittaneet opiskelijat

  • osaavat ja ymmärtävät taloustiedettä siten, että he (a) hallitsevat sekä mikro- että makrotaloustieteen peruskäsitteet ja -teoriat, (b) pystyvät selittämään miten talouden toimijat tekevät päätöksiä ja osaavat ratkaista tällaisia päätösongelmia, (c) tietävät miten talousjärjestelmät toimivat ja miten talouspolitiikka vaikuttaa sekä (d) tuntevat taloustieteellisten mallien kriittiset tekijät ja puutteet
  • pystyvät soveltamaan taloustiedettä (a) Suomen kansantalouden ja maailmantalouden ajankohtaisten ongelmien erittelyyn, (b) talouspolitiikan arvioimiseen ja formulointiin sekä (c) valitsemiensa erityisalueiden keskeisten kysymysten tarkasteluun (esimerkiksi kansainvälinen kauppa, taloudellinen kehitys, energia- ja ympäristöongelmat)
  • osaavat tulkita oman erikoistumisalueensa keskeisiä kysymyksiä taloustieteen näkökulmasta.

Sivuaineen rakenne 24 op

Pakolliset 12 op

KoodiNimiOpintopisteetPeriodiKaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoin aalto-kurssi?
Valitse kaksi seuraavista:
31C00300

Suomen talous ja talouspolitiikka

6 op

I

Kyllä

31C00100

Intermediate Microeconomics

6 op

I

Kyllä

31C00200

Makrotaloustiede

6 op

III-IV

Kyllä

Valinnaiset 12 op
Valitse kaksi seuraavista (tai Mikrotaloustiede/Makrotaloustiede/Suomen talous ja talouspolitiikka):

*) Kurssin suorittamista suositellaan opiskelijoille, jotka suunnittelevat jatkamista taloustieteen maisteriohjelmaan.

**) Taloustieteen eri teemoja, kurssin opettaa usein vieraileva luennoitsija. Ei välttämättä tarjota joka vuosi.

***) Ei luennoida 2018-2019 eikä 2019-2020

****) Kurssia ei suositella niille, jotka ovat suorittaneet kurssin 31C00100 Mikrotaloustiede ennen 1.8.2018. Mikäli opiskelija on suorittanut kurssin 31C00100 Mikrotaloustiede ennen 1.8.2018, ei hän voi tämän lisäksi sisällyttää kurssia 31C00110 Mikrotaloustiede: hinnoittelu ja strategia/31C00110 Microeconomics: Pricing and Strategy taloustieteen sivuaineeseen.