Perustiedot

Koodi: SCI3032        

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Jani-Petri Martikainen

Hallinnollinen vastuuhenkilö: Johanna Bovellán

Kohderyhmä: Tekniikan alan kandidaattiopiskelijat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat. Teknillisen fysiikan sivuaine on tarkoitettu muille kuin teknillistä fysiikkaa pääaineena lukeville.

Haku: Ei erillistä hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu.           

Esitiedot: Kaksi seuraavista kursseista: PHYS-A2110 Yliopistofysiikan perusteet (CHEM), PHYS-A3121/3122/5120 Termodynamiikka/Termodynamik, PHYS-A1130/3131/3132/5130 Sähkömagnetismi/Elektromagnetism, PHYS-A1140/2140/5140 Aineen rakenne/Materiens struktur

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Teknisk fysik, Engineering Physics

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Teknillisen fysiikan sivuaine tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää perusopinnoissa saamaansa fysiikan osaamista.

Alla kuvattu sivuaineen sisältö 25 opintopisteen laajuudessa on se etukäteen määritelty sivuainekokonaisuus, joka opiskelijan on arvosanavaatimuksen lisäksi täytettävä tullakseen hyväksytyksi teknillisen fysiikan maisteriohjelmaan kandi-maisterisiirtymämenettelyssä.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

Valitse 1-2 kurssia siten, että olet suorittanut tutkintoon kaikki kolme fysiikan peruskurssia (Termodynamiikka, Sähkömagnetismi, Aineen rakenne). Jos kaikki kolme peruskurssia on jo suoritettu tutkinnon muihin osiin, valitse listasta muita fysiikan kursseja siten, että sivuaineen laajuus täyttyy.

PHYS-A3121 /PHYS-A3122/PHYS-A5120

Termodynamiikka (ENG1) / Termodynamiikka (ENG2) / Termodynamik

5

I / II / II

PHYS-A1130/PHYS-A3131/PHYS-A3132/ PHYS-A 5130

Sähkömagnetismi (SCI) / Sähkömagnetismi (ENG1) / Sähkömagnetismi (ENG2) / Elektromagnetism

5

III / III / IV / IV

PHYS-A1140/ PHYS-A2140/ PHYS-A5140

Aineen rakenne (SCI) / Aineen rakenne (CHEM) / Materiens struktur

5

IV / I-II / I

Valitse seuraavista kursseista siten, että sivuaineen laajuus 20-25 op täyttyy.

PHYS-C0220

Termodynamiikka ja statistinen fysiikka

5

IV

NBE-C2102

Sähkömagneettisen kenttäteorian perusteet

5

III

PHYS-C0210

Kvanttimekaniikka

5

II

PHYS-C0240

Materiaalifysiikka

5

I

PHYS-E0419 Dynamics of particles, fluids and solids I-II