Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ30530

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi

Vastuuopettaja: yliopistonlehtori Marja Luukkonen

Haku: Ei hakua. Kaikki sivuaineeseen sisällytettävissä olevat opintojaksot kaikille Aallon tutkinto-opiskelijoille avoimia. Voit ilmoittautua kursseille normaalisti weboodissa. Ennen sivuaineen suorittamisen aloittamista, varmistathan omasta koulustasi, että saat nämä opinnot sisällytettyä tutkintoosi.

Kiintiöt ja rajoitukset: Ei hakua (katso kohta yllä), eikä näin ollen myöskään rajoitettua opiskelijamäärää.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Yritysjuridiikan sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja erityisesti sen talouden johtamisessa.

koodi

nimi

ECTS

periodi

Pakollinen kurssi

32A00130

Yritysjuridiikan perusteet

6 op

III

Lisäksi kolme kurssia seuraavista

32C060

Verotuksen perusteet

6 op

II

32C25000

Sopimusjuridiikka

6 op

I

32C26000

Yhtiöjuridiikka

6 op

III

32C31000

Työsuhdejuridiikka

6 op

IV