Perustiedot

Koodi: ENG3061

Laajuus: 25 op

Kieli: suomi

Järjestävä laitos:Konetekniikan laitos

Vastuuopettaja: Mika Järvinen

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Saara Kanerva

Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu Aalto-yliopiston ELEC- ja SCI-koulujen tekniikan alan kandidaattiopiskelijoille, jotka haluavat siirtyä opiskelemaan maisterivaiheessa Advanced Energy Solutions –ohjelman (AAE) ENGin pääaineissa (Sustainable Energy in Buildings and Built Environment ja Sustainable Energy Conversion Processes). Huomioithan, että siirtymisen periaatteet koskevat pääosin 1.8.2016 jälkeen aloittaneita kandidaattiopiskelijoita ja siirtyessä AAE-ohjelman ENGin pääaineisiin muista Aallon tekniikan alan korkeakouluista kandidaatintutkinto tulee lisäksi olla suoritettuna tietyllä keskiarvolla. Toiseen kouluun siirtymisen periaatteet löytyvät Opintojen jatkaminen kandidaatin tutkinnon jälkeen toisessa tekniikan koulussa

Haku: Kohderyhmän opiskelijat voivat suorittaa sivuaineen ilman hakua. Muita kehotetaan tutustumaan energia- ja ympäristötekniikan sivuaineeseen.

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa SISUsta ja/tai MyCourses-oppimisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Energiteknik; Energy Technology

Sivuaineen sisältö ja rakenne

koodi

nimi

ECTS

periodi

Sivuaineen pakolliset opinnot (10 ECTS)

ENY-C2001

Termodynamiikka ja lämmönsiirto

5

I-II

ENY-C2002

Energia ja ympäristö

5

II

Sivuaineen valinnaiset opinnot (15 ECTS)

Valitaan alla olevista kolme kurssia

ENE-C2001

Käytännön energiatekniikkaa

5

IV-V

ENE-C3001

Energiasysteemit

5

I

KJR-C2003
tai COE-C2003

Virtausmekaniikan perusteet
tai Basic course on fluid mechanics

5

IV-V
tai I

KJR-C1001
tai COE-C1001

Statiikka ja dynamiikka
tai Statics and Dynamics

5

IV
tai I

KJR-C2002
tai COE-C2002

Kontinuumimekaniikan perusteet
tai Foundations on Continuum Mechanics

5

II
tai V

ENY-C2003

Vesi- ja ympäristötekniikka5I-II