Perustiedot

Koodi: SCI3035

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi

Vastuuopettaja: Peter Lund

Muut sivuaineen professorit: Mathias Groth

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Anna Lampivuo

Kohderyhmä: Tekniikan alan kandidaattiopiskelijat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat. Tarkoitettu ensisijaisesti muille kuin teknillistä fysiikkaa pääaineenaan lukeville.

Haku: Ei erillistä hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu.

Esitietovaatimukset: Pääsääntöisesti tekniikan alan kandidaatintutkinnon matematiikan ja fysiikan peruskurssit. Yksityiskohtaisemmat esitiedot vaihtelevat kursseittain.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Energivetenskaper, Advanced Energy Systems

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Energiatieteiden sivuaine tarjoaa tietoa energiantuotannon ajankohtaisista aiheista ja kysymyksistä. Sopivasti yhdistelemällä sivuaineessa tarjottuja kursseja voi suunnata opintonsa yhteen seuraavista ongelmakentistä:

  • energiateknologiat ja -kysymykset yleisesti
  • ydinenergian tuotto ja ydinreaktorien toiminta, ml. fuusio
  • uudet ja uusiutuvat energiatekniikat

Sivuaine tuo täydennystä yleisille energiatekniikan ja -talouden opinnoille.         

Opiskelijaa kehotetaan ottamaan yhteyttä vastuuprofessoreihin sivuaineen lopullisen sisällön hyväksyttämiseksi.

Alla kuvattu sivuaineen sisältö 25 opintopisteen laajuudessa on etukäteen määritelty sivuainekokonaisuus, joka opiskelijan on arvosanavaatimuksen lisäksi täytettävä tullakseen hyväksytyksi teknillisen fysiikan maisteriohjelmaan kandi-maisterisiirtymämenettelyssä.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

ECTS

Periodi

Valitse 3-4 kurssia (15–20 op) seuraavasta listasta:PHYS-C0360

Säteilyfysiikka ja -turvallisuus

5

I-II

PHYS-C6360

Johdatus ydinenergiatekniikkaan

5

III-IV

PHYS-C6370

Fundamentals of New Energy Sources 

5

I-II

PHYS-C1380

Multi-disciplinary energy perspectives

5

III-IV

ENY-C2002

Energia ja ympäristö

5

II

Valitse 1-2 kurssia (5-10 op) seuraavasta listasta:PHYS-A1130/PHYS-A3131/PHYS-A3132/PHYS-A5130

Sähkömagnetismi (SCI) / Sähkömagnetismi (ENG1) / Sähkömagnetismi (ENG2) / Elektromagnetism

5

III/III/IV/IV

PHYS-A1140/ PHYS-A2140  /PHYS-A5140

Aineen rakenne (SCI) / Aineen rakenne (CHEM) / Materiens struktur

5

IV/I-II/IV

PHYS-A3121/PHYS-A3122/PHYS-A5120

Termodynamiikka (ENG1) / Termodynamiikka (ENG2) / Termodynamik

5

I/II/II

ENY-C2001

Termodynamiikka ja lämmönsiirto

5

I-II

MS-C2111

Stochastic Processes

5

II

MS-C2107

Sovelletun matematiikan tietokonetyöt

5

I-II, III-IV

Huomaathan, että mikäli joku yllä olevista kursseista kuuluu jo johonkin tutkinnon kokonaisuuteen (esim. perus- tai pääaineen opinnot), ei ko. kurssia voi enää laittaa sivuaineeseen.