Perustiedot

Koodi: ENG3062

Laajuus: 25 op

Kieli: suomi

Järjestävä laitos: Rakennustekniikan laitos

Vastuuprofessori: Mikael Rinne

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Saara Kanerva

Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu Aalto-yliopiston seuraavien tekniikan alan koulujen kandidaattiopiskelijoille (CHEM, ELEC, SCI), jotka haluavat siirtyä opiskelemaan maisterivaiheessa Geoengineering-ohjelmaan (GEO). Huomioithan, että siirtymisen periaatteet koskevat pääosin 1.8.2016 jälkeen aloittaneita kandidaattiopiskelijoita ja siirtyessäsi GEO-ohjelmaan muista Aallon tekniikan alan korkeakouluista kandidaatintutkinto tulee lisäksi olla suoritettuna tietyllä keskiarvolla. Toiseen kouluun siirtymisen periaatteet löytyvät Opintojen jatkaminen kandidaatin tutkinnon jälkeen toisessa tekniikan koulussa

Haku: Kohderyhmään kuuluvat opiskelijat voivat suorittaa sivuaineen ilman hakua. Kohderyhmään kuulumattomia kehotetaan tutustumaan Energia- ja ympäristötekniikan sivuaineeseen.

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa Sisusta ja/tai MyCourses-oppimisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Geobyggande; Geoengineering

Sivuaineen sisältö ja rakenne

koodinimiECTSperiodi

Sivuaineen pakolliset opinnot (15 ECTS)

ENY-C2004

Geologia ja geomekaniikka

5

V

CHEM-C2610

Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu

5

III-IV
YYT-C2003

Georakentaminen ja kaivannaistuotanto

5

V

Sivuaineen valinnaiset opinnot (10 ECTS)

Valitaan kaksi kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 op täyttyy

ENY-C2002

Energia ja ympäristö5II

ENY-C2003

Vesi- ja ympäristötekniikka  5I-II

ENY-C2005

Geoinformation in Environmental Modelling5III

ENE-C2001

Käytännön energiatekniikkaa

5

IV-V

ENE-C3001

Energiasysteemit

5

I

MAA-C2001

Ympäristötiedon keruu

5

V

YYT-C2005

Sovellettu hydrologia

5

I
YYT-C3001Management of environmental data and information5I