Sivuaineen perustiedot


Koodi: SCI3030
Laajuus: 20-25 op
Kieli: Suomi
Sivuaineen vastuuprofessori: Risto Sarvas
Hallinnollinen yhteyshenkilö: Suunnittelija Susanna Reunanen
Kohderyhmä: Aalto-yliopiston ja muiden yliopistojen kandidaattiopiskelijat. Sivuaine on tarkoitettu muille kuin Informaatioverkostot-pääaineen opiskelijoille.
Haku: Ei erillistä hakua.
Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Osallistujamäärää sivuaineen kursseille voidaan rajata.
Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppimisympäristöstä.
Sivuaineen nimi muilla kielillä: Informationsnätverk, Information Networks.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineopinnot antavat kandidaattiopiskelijalle perustiedot ihmisestä informaation ja tietoteknologian käyttäjänä, informaatioon ja tietotekniikkaan perustuvien tuotteiden asiakkaana, tietointensiivisten organisaatioiden toimijana ja liiketoiminnan suunnittelijana. Lisäksi opiskelija oppii ymmärtämään tieteellisyyden perusteita osana muotoilijan, liiketoiminnan ammattilaisen ja insinöörin suunnittelutyötä.

 Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

Pakolliset, jos ei ole suoritettu muissa opinnoissa:SCI-C1002


CS-C3120

Käyttäjälähtöinen tuotekehitysprojekti

Human-Computer Interactio
n

5


5

I-II, III-V


I-II

TU-A1100Tuotantotalous 15I-II, III-IV, V
TU-C9300Tieteen ja tiedon perusteet5I

CS-A1111

Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 (tai vastaava)*

5I-II

Valitse seuraavista siten, että sivuaineen laajuus täyttyy:CS-C1180Verkkojulkaisemisen perusteet5III-V
TU-C1011Ryhmätoiminta ja organisointi5III-V
TU-C3022

Organizing of Business

5IV-V

TU-C9281
TU-CV0004

Viestintä ja organisaatiot
Viestintä ja representaation salaisuudet

5
5

I-II
I-II

CS-C3120
TU-C9291
Human-computer Interaction
Viestintä ja digitaalinen media
5
5
I-II
III-IV
TU-C9270Verkostojen perusteet5I-II

CS-C2000

Ihminen havaitsijana

5

III-IV

* Opiskelijat, joilla Ohjelmointi 1 ja Programming 2 kuuluvat perusopintoihin, eivät voi valita sivuaineeseen Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 tai Y2 -kurssia. Tällöin valitaan sivuaineen valinnaisten kurssien listalta kursseja siten, että sivuaineen laajuus täyttyy.