Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ31100
Laajuus: 18-30 op
Kieli: Suomi
Järjestävä laitos: Johtamisen laitos
Vastuuopettaja: Taija Turunen
Hallinnollinen yhteyshenkilö: Kati Halminen programme-counsellors-man@aalto.fi
Kohderyhmä: All Aalto students
Haku: Kaikki Aallon opiskelijat voivat valita tämän sivuaineen. Monilla kursseilla on kuitenkin rajoitettu osallistujamäärä, jolloin opiskelijat valitaan kurssikuvauksessa ilmoitetun etusijajärjestyksen mukaisesti. Kiinnitäthän erityistä huomioita kurssikohtaisiin esitietovaatimuksiin ja varmistat niiden täyttymisen, jotta menestyt kursseilla.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Johtamisen sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle

  • käsitys liiketoimintojen, organisaatioiden ja ihmisten johtamisen kokonaisuudesta; perusymmärrys alan ammatillisista käsitteistä ja näkökulmista sekä liiketoiminnan ja johtamisen alueella tapahtuvista muutoksista; sekä
  • kyky eritellä liiketoiminnan ja johtamisen ongelmatilanteita ja kyky käyttää ja tuottaa tietoa työelämän tarpeisiin.

Sivuaineen rakenne 18-24 op

Mikäli pakollinen kurssi 21A00110 Johtamisen perusteet on pakollinen osa tutkintoasi ja sijoittuu esimerkiksi kokonaisuuteen Liiketoimintaosaamisen perusteet, vähimmäislaajuus sivuaineelle on 18 op. Muussa tapauksessa vähimmäislaajuus on 24 op, sisältäen kurssin 21A00110 Johtamisen perusteet.

Sivuopintokokonaisuuden alussa tulee suorittaa Johtamisen perusteet -opintojakso (21A00110) ennen muiden johtamisen kurssien suorittamista tai samanaikaisesti ensimmäisen kurssin kanssa.

1) Korvaa kurssin 21C00200 Johtajuus organisaatiossa
2)
Korvaa kurssin 21C00100 Liiketoiminta ja strategia
3)
Korvaa kurssin  26C10000 International Business and Strategy