Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ31100
Laajuus: 18-30 op
Kieli: Suomi
Järjestävä laitos: Johtamisen laitos
Vastuuopettaja: Kirsi Eräranta
Hallinnollinen yhteyshenkilö: Johanna Haarala, Berit Söderholm
Kohderyhmä: All Aalto students
Haku: Kaikki Aallon opiskelijat voivat valita tämän sivuaineen. Monilla kursseilla on kuitenkin rajoitettu osallistujamäärä, jolloin opiskelijat valitaan kurssikuvauksessa ilmoitetun etusijajärjestyksen mukaisesti. Kiinnitäthän erityistä huomioita kurssikohtaisiin esitietovaatimuksiin ja varmistat niiden täyttymisen, jotta menestyt kursseilla.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Johtamisen sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle

  • käsitys liiketoimintojen, organisaatioiden ja ihmisten johtamisen kokonaisuudesta; perusymmärrys alan ammatillisista käsitteistä ja näkökulmista sekä liiketoiminnan ja johtamisen alueella tapahtuvista muutoksista; sekä
  • kyky eritellä liiketoiminnan ja johtamisen ongelmatilanteita ja kyky käyttää ja tuottaa tietoa työelämän tarpeisiin.

Sivuaineen rakenne 18-24 op

Mikäli pakollinen kurssi 21A00110 Johtamisen perusteet on pakollinen osa tutkintoasi ja sijoittuu esimerkiksi kokonaisuuteen Liiketoimintaosaamisen perusteet, vähimmäislaajuus sivuaineelle on 18 op. Muussa tapauksessa vähimmäislaajuus on 24 op, sisältäen kurssin 21A00110 Johtamisen perusteet.

Sivuopintokokonaisuuden alussa tulee suorittaa Johtamisen perusteet -opintojakso (21A00110) ennen muiden johtamisen kurssien suorittamista tai samanaikaisesti ensimmäisen kurssin kanssa.

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

Pakollinen kurssi (ellei sijoitu jo muualle tutkintoosi)

21A00110

Johtamisen perusteet

6 op

III

Valinnaiset kurssit, vähintään 18 op

21C00250

Organisaatiokäyttäytyminen 1

6 opI
25C00100

Entrepreneurship and Innovation Management 2

6 opII, IV
21C00350

Human Resource Management

6 opII
21C00500Liikkeenjohdon konsultointi6 opII
21C00400Projektityö ja -johtaminen6 opIII
MNGT-C2001International Business in the Era of Disruptions 36 opI, IV
MNGT-C1001Introduction to Strategic Management6 opI

21C21000

Kiertotalouden strategiat ja johtaminen

6 op

IV

21C03000Current Issues in Leadership6 opEi tarjonnassa 2020-2022

1) Korvaa kurssin 21C00200 Johtajuus organisaatiossa
2)
Korvaa kurssin 21C00100 Liiketoiminta ja strategia
3)
Korvaa kurssin  26C10000 International Business and Strategy