Koodi: CHEM3016

Laajuus: 20–25 op.

Tarkista sivuaineen vähimmäislaajuus omasta ohjelmastasi.

Kieli: suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Lauri Partanen

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Jenny Thors

Kohderyhmä: Sivuaine on suunnattu tekniikan opiskelijoille lukuun ottamatta kemian tekniikan opiskelijoita. Suorittamalla sivuaineen opiskelija voi saavuttaa riittävät kemian taidot jatkaa opintojaan kemian tekniikan korkeakoulun DI-pääaineissa.                                                

Haku: Lukuvuosi 2020-2021 ja 2021-2022: s-postitse niina.arppe@aalto.fi, 1.9. mennessä, hakemuksen liitteeksi HOPS

Kiintiöt ja rajoitukset: max 10 opiskelijaa

Esitiedot: -

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Kemi, Chemistry


Sivuaineen sisältö

Sivuaineeseen ja sen kursseihin sisältyy luento- ja teoriaopetusta, laskuharjoituksia ja ryhmissä tehtäviä laboratoriotöitä. Opiskelija voi kurssivalinnoillaan painottaa sivuaineen sisältöä siten, että pää- ja sivuaine täydentävät toisiaan parhaalla tavalla.

Oppimistavoitteet

Sivuaineen suoritettuaan opiskelijat ymmärtävät aineen rakennetta ja kemiallisia reaktioita sidostasolla ja tuntevat kemiallisen rakenteen yhteyksiä aineominaisuuksiin ja reaktiivisuuteen. He osaavat kuvata reaktiokinetiikkaa ja ainetasapainoja matemaattisesti termodynamiikan periaatteita noudattaen. Opiskelijat omaksuvat turvallisen kokeellisen työskentelytavan ja oppivat täsmälliseen työskentelyyn laboratoriossa.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Suositeltu suoritusaika

Kaikille yhteiset opinnot

5


Opiskelija voi suorittaa kurssin CHEM-A1200 tai CHEM-C1220, mutta ei molempia. Jos pakollinen kurssi kuuluu jo muualle tutkintoon, valitaan valinnaisten kurssien listalta niin, että sivuaineen laajuus täyttyy.

CHEM-A1200

Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen

5

1. syksy / I–II

CHEM-C1220

Principles of General and Organic Chemistry51. syksy / I

Valinnaiset opinnot

15-20


Lisäksi opiskelijan on valittava vähintään 3-4 seuraavista kursseista siten, että sivuaineen haluttu laajuus täytyy.

CHEM-C1230Principles of Physical Chemistry5
  1. syksy / I - II

CHEM-C2330


Biochemistry5
  1. syksy / I
CHEM-A1410Materiaalitieteen perusteet5

1. syksy / I–II

CHEM-C2430Polymeeriteknologian perusteet5
  1. kevät / III - IV
CHEM-C2230Pintakemia5
  1. kevät / IV-V
CHEM-A1230Orgaanisen kemian perusteet5
  1. kevät / IV-V
CHEM-C2220Orgaanisen synteesin perusteet52. syksy / I-II
CHEM-C2240Epäorgaaninen kemia52. kevät (1. kevät) / III–IV
CHEM-C3210Instrumentaalianalyysin perusteet5

2. kevät / IV-V

HUOM! Sivuaineeseen kuuluu pakollinen työturvallisuusosuus, jonka voi suorittaa joko CHEM-A1010 Turvallinen työskentely laboratoriossa tai CHEM-E0140 Laboratory Safety Course -kursseilla. Työturvallisuus osuus koostuu kahdesta 3 h luennosta + tentistä syksyn orientaatioviikolta  alkaen. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan sivuaineeseen valituille. Opiskelijoilla oletetaan olevan laboratoriotyötakki sekä suojalasit. Tarvittaessa opiskelija voi osallistua yhteistilaukseen. Lisätietoja yhteistilauksesta sivuaineoikeuden vahvistamisen yhteydessä.