Perustiedot

Koodi: ENG3063

Laajuus: 25 ECTS

Kieli: suomi

Järjestävä laitos: Konetekniikan laitos

Vastuuprofessori: Heikki Remes

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Saara Kanerva

Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu Aalto-yliopiston CHEM-, ELEC- ja SCI-koulujen tekniikan alan kandidaattiopiskelijoille, jotka haluavat siirtyä opiskelemaan maisterivaiheessa Mechanical Engineering –ohjelmaan (MEC). Huomioithan, että siirtymisen periaatteet koskevat pääosin 1.8.2016 jälkeen aloittaneita kandidaattiopiskelijoita ja siirtyessä MEC-ohjelmaan muista Aallon tekniikan alan korkeakouluista kandidaatintutkinto tulee lisäksi olla suoritettuna tietyllä keskiarvolla. Toiseen kouluun siirtymisen periaatteet löytyvät Opintojen jatkaminen kandidaatin tutkinnon jälkeen toisessa tekniikan koulussa

Haku: Kohderyhmän opiskelijat voivat osallistua ilman hakua. Muiden kiinnostuneiden kannattaa tutustua Kone- ja rakennustekniikan sivuaineeseen.

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa Sisusta ja/tai MyCourses-oppimisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Maskinteknik; Mechanical Engineering.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

koodi

nimi

ECTS

periodi

Sivuaineen pakolliset opinnot (15 ECTS)

KJR-C1001

Statiikka ja dynamiikka5IV

KJR-C2001

Kiinteän aineen mekaniikan perusteet5IV-V

KJR-C2004(*

Materiaalitekniikka

5

III

Sivuaineen valinnaiset opinnot (10 ECTS)

Valitaan kaksi kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 op täyttyy.

KJR-C2002 (*

Kontinuumimekaniikan perusteet

5

II

KJR-C2003 (*

Virtausmekaniikan perusteet

5

IV-V
KJR-C2005Tuotesuunnittelu5I
KJR-C2006Tuotantotekniikka5III

ENY-C2001

Termodynamiikka ja lämmönsiirto

5

I-II

*) Kurssivalinta opiskelijalle, joka suuntaa maisterivaiheen opinnoissaan lujuusoppiin, arktiseen tekniikkaan tai meritekniikkaa


Osalla kursseista on englanninkielinen vastaava kurssi (COE-alkuinen)