koodi: ARTS3062

Opiskelijavaihtoon perustuvat sivuaineopinnot

Opettajankoulutusyksikköjen välisten sopimusten mukaisesti voivat seuraavissa koulutuksissa olevat opiskelijat hakea opiskelijavaihtoon perustuen sivuaineopinto-oikeutta (60 op) Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun taiteen laitoksen kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmaan:

• käsityönopettajan koulutus sekä luokanopettajan koulutus / Helsingin yliopisto, Helsinki

• käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma / Turun yliopisto, Rauma

• luokanopettajan koulutus / Turun yliopisto, Turku ja Rauma


  

Hakeminen sivuaineopintoihin lukuvuodelle 2022-2023

Hakemukseen sisältyy

- hakulomake (Aalto ARTSin esitäytetty hakulomake) - hakemus ylimääräiseksi opiskelijaksi/opiskelijavaihtoon perustuvat sivuaineopinnot kuvataideopetuksen koulutusohjelmassa

- opintosuoritusrekisteriote (hakulomakkeen liite 4.), josta ilmenee omassa koulutusohjelmassa tähän mennessä suoritetut opinnot (väh. 90 op), sivuaineen omassa koulutusohjelmassa suoritetut opinnot (väh. 25 op) sekä tarvittaessa myös selvitys kuluvan lukukauden aikana tulevista opintosuorituksista

- vapaamuotoinen perustelu sivuaineopintoihin hakemiselle (max. A4, hakulomakkeen liite 2.)

työnäyteportfolio, jossa esittelet taiteellista ja taidepedagogista toimintaasi max. 2-3 esimerkin kautta haluamallasi tavalla. Portfolioon tulee sisällyttää tiivis CV hakijan taiteellisen ja taidepedagogisen historian pohjalta. Työnäyteportfolio toteutetaan pdf-tiedostona A4-koossa ja sen tulee olla laajuudeltaan enintään 4 sivua.


Hakuaika päättyy 22.4.2022

Hakemukset toimitetaan viimeistään 22.4.2022 sähköisesti Aallon Dropboxiin tämän linkin kautta: https://www.dropbox.com/request/A4VyccEVefAcdkBmHHs4. Vaihtoehtoisesti voit toimittaa hakemuksesi oman koulutusyksikön yhdyshenkilölle, amanuenssille tai opintokoordinaattorille/opintosihteerille. 

Hakemuksen perusteella kutsumme osan hakijoista haastatteluun. Kutsu haastatteluun lähetetään viimeistään 6.5.2021. Kutsun yhteydessä annetaan myös kuvallinen ennakkotehtävä, joka tulee toteuttaa haastatteluun mennessä. Kuvallisen ennakkotehtävän toteutus tulee ottaa mukaan haastatteluun. Haastattelun yhteydessä tarkastelemme kunkin hakijan kanssa hänen lähettämäänsä portfoliota sekä kuvallista ennakkotehtävää.

Haastattelut pidetään viikolla 21 etänä Zoomissa. Linkki Zoomiin lähetetään haastatteluun kutsutuille.


Sivuaineopintojen taustaa ja opettajakelpoisuus

Peruskoulun ja lukion opettajakelpoisuus (A986/98) muodostuu ylemmästä korkea-koulututkinnosta, opetettavan aineen opinnoista (vähintään 60 op tai 95 op) ja opettajan pedagogisista opinnoista (väh. 60 op). Tämän perusteella asianomaiset yksiköt ovat sopineet opiskelijavaihdosta, joka mahdollistaa opetettavan aineen opintojen suorittamisen (60 op) toisessa opettajankoulutusohjelmassa. Maisterin tutkintoon sisältyvinä sivuaineopinnot antavat suoraan kelpoisuuden luokanopettajan/ kuvataiteen aineenopettajan / käsityön aineenopettajan tehtäviin peruskoulussa.

 

Opiskelijavalinta ja opiskelupaikat

Sivuaineopintojen aloittamiseen vaaditaan vähintään 90 op laajuiset opinnot omassa koulutusohjelmassa. 

Sivuaineopintoihin otettavien opiskelijoiden määrä perustuu opiskelijavaihtoon opettajankoulutusyksiköiden kesken. Opiskelupaikkoja on rajoitetusti. Opiskelijamäärät päätetään yksiköiden kesken opiskelijahaun ja valintakokeiden jälkeen. Opiskelijavalinnan perusteista ja suorittamisesta päättää opinnoista vastaava taho.


Opintojen suorittaminen

Sivuaineopintojen sisällöstä, laajuudesta, mahdollisista korvaavuuksista ja opintojen suorittamiseen liittyvistä erityisjärjestelyistä päättää opinnoista vastaava taho. Sivuaineopinnot suoritetaan pääsääntöisesti yhden lukuvuoden aikana.


Lisätietoja

Antavat Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Taiteen laitokselta

opintokoordinaattori Viivi Poutiainen, viivi.poutiainen@aalto.fi, sekä yliopistonlehtori Tomi Slotte Dufva tomi.slottedufva@aalto.fi