Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ31500

Laajuus: 18-30 op

Opetuskieli: Suomi

Järjestävä laitos: Laskentatoimen laitos

Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Tapani Kykkänen

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Suunnittelija Anna Kuparinen

Kohderyhmä: Kaikki Aallon opiskelijat

Haku: Kaikki Aallon opiskelijat voivat valita tämän sivuaineen. Kursseilla on varattu 20 paikkaa muille kuin Kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Kiinnitäthän erityistä huomioita kurssikohtaisiin esitietovaatimuksiin ja varmistat niiden täyttymisen, jotta menestyt kursseilla.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Laskentatoimen sivuopintokokonaisuus tarjoaa perustiedot yrityksen taloutta koskevan informaation tuottamisesta ja hyväksikäytöstä sekä tuloslaskennan että johdon laskentatoimen osalta. Sivuopintokokonaisuus antaa lisäksi perusvalmiudet kommunikoida näitä koskevista asioista yrityksen taloushallinnosta vastuussa olevien kanssa.

Opintojen rakenne (18-30 op)

Mikäli pakollinen kurssi 22A00110 Laskentatoimen perusteet on pakollinen osa tutkintoasi ja sijoittuu esimerkiksi kokonaisuuteen Liiketoimintaosaamisen perusteet, vähimmäislaajuus sivuaineelle on 18 op. Muussa tapauksessa vähimmäislaajuus on 24 op, sisältäen kurssin 22A00110 Laskentatoimen perusteet.

1) Esitietovaatimuksena Kirjanpito ja Johdon laskentatoimi I