Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ5061

Laajuus: 24 op

Opetuskieli: Suomi / englanti

Järjestävä laitos: Laskentatoimen laitos

Vastuuopettaja: Prof. Emma-Riikka Myllymäki

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Suunnittelija Anna Kuparinen

Kohderyhmä: Kaikki Aallon maisteriopiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet laskentatoimen sivuainetta kandidaattitasolla tai vastaavia tietoja aiemmissa opinnoissaan.

Haku: Kaikki Aallon maisteriopiskelijat voivat valita tämän sivuaineen. Kursseilla on varattu 20 paikkaa muille kuin Kauppakorkeakoulun opiskelijoille.

Esitiedot: Kiinnitäthän erityistä huomioita kurssikohtaisiin esitietovaatimuksiin ja varmistat niiden täyttymisen, jotta menestyt kursseilla.

Kauppakorkeakoulun kandidaattivaiheen opiskelijat eivät voi suorittaa tätä sivuainetta. He suorittavat sivuaineen Laskentatoimi (BIZ31500).

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Laskentatoimen sivuaine tarjoaa perustiedot yrityksen taloutta koskevan informaation tuottamisesta ja hyväksikäytöstä sekä tuloslaskennan että johdon laskentatoimen osalta. Sivuaine antaa lisäksi perusvalmiudet kommunikoida näitä koskevista asioista yrityksen taloushallinnosta vastuussa olevien kanssa.

Sivuaineen rakenne 24 op

Ja kaksi seuraavista:

1Esitietovaatimuksena Kirjanpito

*) Jos opiskelija on suorittanut kurssit Kirjanpito ja/tai Johdon laskentatoimi I osana kandidaatin tutkintoaan, ne voi korvata joillakin seuraavista kursseista: 22C00300 Johdon laskentatoimi II, 22C00400 Tuloslaskenta, 22E00100 Financial Statement Analysis, ABL-C1102 Hands-On Analytics on Accounting Information Systems, ABL-C1103 Data Analytics for Accounting and Audit, 22C00500 Tilintarkastus tai 22C27000 Sisäinen tarkastus.