Sivuaineen perustiedot


Koodi: BIZ31400

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi (osa kursseista englanniksi)

Järjestävä laitos: Kauppakorkeakoulu, markkinoinnin laitos

Vastuuopettaja: Sami Kajalo

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Tatiana Penttinen

Kohderyhmä: All Aalto students

Haku: Kaikki Aallon opiskelijat voivat valita tämän sivuaineen. Monilla kursseilla on kuitenkin rajoitettu osallistujamäärä, jolloin opiskelijat valitaan kurssikuvauksessa ilmoitetun etusijajärjestyksen mukaisesti. Kiinnitäthän erityistä huomioita kurssikohtaisiin esitietovaatimuksiin ja varmistat niiden täyttymisen, jotta menestyt kursseilla.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Markkinoinnin sivuainekokonaisuus tarjoaa opiskelijalle

  • perusymmärryksen markkinoiden toiminnasta ja asiakkaiden käyttäytymisestä;
  • perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa markkina- ja asiakassuuntautuneita liiketoiminnan strategioita sekä soveltaa näihin liittyviä johtamiskäytäntöjä ja -työkaluja;
  • perusedellytykset tuottaa ja hankkia markkinatutkimuksen avulla lisätietoa markkinoista, asiakkaista ja liiketoimintaympäristöstä; sekä
  • perusosaamisen hallita asiakkuuksia markkinoinnin kilpailukeinojen avulla.

Sivuaineen rakenne

Opintojen rakenne 18-24 op

Mikäli pakollinen kurssi 23A00110 Markkinoinnin perusteet on pakollinen osa tutkintoasi ja sijoittuu esimerkiksi kokonaisuuteen Liiketoimintaosaamisen perusteet, vähimmäislaajuus sivuaineelle on 18 op. Muussa tapauksessa vähimmäislaajuus on 24 op, sisältäen kurssin 23A00110 Markkinoinnin perusteet.


Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

Pakollinen kurssi, ellei sijoitu muualle tutkintoon
23A00110

Markkinoinnin perusteet

6 op

IV

Valinnaiset kurssit, vähintään 18 op

23C510

Integrated Marketing Communications

6 op

III
23C59000

Consumer Research

6 op

I-II ja IV-V

23C60500

Marketing Analytics

 6 op

II ja V

I ja V lv 2021-22

23C61050

Vähittäiskaupan kilpailustrategiat ja kilpailukeinot 1)

6 op

I

23C72050

Customer Experience Management 2)

6 op

I, IV

II ja IV lv 2021-22

23C79050Innovations in an Age of Constant Change 3)6 opIV
MARK-C0001 4)Contemporary Marketing Issues Reading Package 4)6 opI, II, III, IV ja V
MARK-C0002 Advanced Topics in Marketing3-6 opei luennoida 2020-22
MARK-C0021 Circular Economy & Markets of Tomorrow6opV, ei luennoida 2021-22

1) Korvaa kurssin 23C61000 Kaupan liiketoimintamallit ja markkinointi.

2) Korvaa kurssin 23C72000 Customer Relationship Management

3) Korvaa kurssin 23C79000 New Product Development

4) Korvaa kirjapaketin 23C01000 Contemporary issues in Marketing. Lukuvuonna 2020-21 kirjapakettien osalta käytetään seuraavat koodit: MARK-C000101, MARK-C000102, MARK-C000103, MARK-C000104 tai MARK-C000105. Koodien loppuosat -01, -02 jne. kertovat kurssin opetusperiodista 2021-22, jolloin kirjapaketti suoritetaan. Vain yhden kirjapaketin voi sisällyttää sivuaineeseen (max 6op)