Perustiedot

Koodi: ENG3064

Laajuus: 25 ECTS

Kieli: suomi

Järjestävä laitos: Rakennustekniikan laitos

Vastuuopettaja: Antti Peltokorpi

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Saara Kanerva

Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu Aalto-yliopiston seuraavien tekniikan alan koulujen kandidaattiopiskelijoille (CHEM, ELEC, SCI), jotka haluavat siirtyä opiskelemaan maisterivaiheessa Building Technology-ohjelmaan (CIV). Huomioithan, että siirtymisen periaatteet koskevat pääosin 1.8.2016 jälkeen aloittaneita kandidaattiopiskelijoita ja siirtyessäsi CIV-ohjelmaan muista Aallon tekniikan alan korkeakouluista kandidaatintutkinto tulee lisäksi olla suoritettuna tietyllä keskiarvolla. Toiseen kouluun siirtymisen periaatteet löytyvät Opintojen jatkaminen kandidaatin tutkinnon jälkeen toisessa tekniikan koulussa

Haku: Kohderyhmään kuuluvat opiskelijat voivat suorittaa sivuaineen ilman hakua. Kohderyhmään kuulumattomia kehotetaan tutustumaan Kone- ja rakennustekniikan sivuaineeseen.

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa Sisusta ja/tai MyCourses-oppimisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Byggnadsteknik; Building Technology

Sivuaineen sisältö ja rakenne

koodi

nimi

ECTS

periodi

Sivuaineen pakolliset opinnot (15 ECTS)

KJR-C1001
tai COE-C1001

Statiikka ja dynamiikka (*
tai Statics and Dynamics

5

IV
tai II

KJR-C2001
tai COE-C2001

Kiinteän aineen mekaniikan perusteet (*
tai Foundations of Solid Mechanics

5

IV-V
tai II

KJR-C2002
tai COE-C2002 

Kontinuumimekaniikan perusteet (*
tai Foundations on Continuum Mechanics

5

II
tai V

Sivuaineen valinnaiset opinnot (10 ECTS)

Valitse näistä kaksi kurssia

RAK-C3007

Rakennushankkeen perusteet

5

IV-V

RAK-C3006

Rakennetekniikan perusteet

5

I-II

KJR-C2004

Materiaalitekniikka 

5

III-IV

KJR-C2005

Tuotesuunnittelu

5

I

KJR-C2006

Tuotantotekniikka

5

III

*) Osalle kursseista löytyy englanninkielinen vastaava kurssi (COE-alkuisia)