Perustiedot

Koodi: SCI3034

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi

Vastuuopettaja: Ahti Salo

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Anna Lampivuo

Kohderyhmä: Tekniikan alan kandidaattiopiskelijat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat. Systeemitieteiden sivuaine on tarkoitettu muille kuin matematiikkaa ja systeemitiedettä pääaineena lukeville.

Haku: Ei erillistä hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu.

Esitiedot: Ei esitietoja.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Systemvetenskaper, Systems Sciences

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaine antaa perustiedot mallien laatimiseen ja käyttöön päätöksenteossa sekä teknistaloudellisten järjestelmien analyysissä, suunnittelussa ja optimoinnissa. Tällaisia malleja käytetään nykyään hyvin laajasti myös yhteiskunnallisia, ympäristöön liittyviä ja biologisia ilmiöitä kuvattaessa ja analysoitaessa.

Sivuaineen rakenne      

Koodi

Nimi

ECTS

Periodi

Pakolliset kurssit   

MS-C2105

Introduction to Optimization

5

IV

MS-C2128

Prediction and Time Series Analysis

5

II

MS-C2132

Systeemianalyysilaboratorio I

5

III-V

Valitse seuraavista toinen alla olevien ohjeiden mukaisesti:

  • Opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet kurssia SCI-C0200 Fysiikan ja matematiikan menetelmien studio, valitsevat kurssin MS-C2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt.
  • Muut valitsevat kurssin MS-C2111 Stochastic processes.

MS-C2107

Sovelletun
matematiikan tietokonetyöt

5

I-II, III-IV

MS-C2111  Stochastic Processes 5 II

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa sivuaineen 25 opintopisteen laajuisena, tulee hänen suorittaa lisäksi seuraava kurssi:   

MS-C1620

Statistical Inference

5

III-IV