Koodi: CHEM3017

Laajuus: 20–25 op.

Tarkista sivuaineen vähimmäislaajuus omasta ohjelmastasi.

Kieli: suomi, osin englanti

Sivuaineen vastuuprofessori: Ari Jokilaakso

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Jenny Thors

Kohderyhmä: Sivuaine on suunnattu tekniikan opiskelijoille ja erityisesti tuotantotalouden opiskelijoille. Kemiantekniikan opiskelijat eivät voi valita tätä sivuainetta.

Haku: Ei erillistä hakua, avoin sivuaine kaikille kohderyhmän opiskelijoille. Huomioi sivuaineeseen sisältyville kursseille asetetut esitietovaatimukset.

Kiintiöt ja rajoitukset: -

Esitiedot: -

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Industriell processteknik, Industrial process technology

Sisältö

Luento- ja teoriaopetuksen lisäksi sivuaineeseen ja sen kursseihin sisältyy ryhmissä ja/tai yksilöllisesti tehtäviä laskuharjoituksia ja projekti- ja laboratoriotöitä.

Oppimistavoitteet

Suoritettuaan sivuaineen opiskelijat ymmärtävät pääpiirteittäin luonnonvaroja hyödyntävän prosessiteollisuuden toimintaa, teollisia prosesseja ja niiden taseita ja mitoitusta. Opiskelijat omaksuvat turvallisen ja täsmällisen työskentelytavan laboratoriossa.

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Suositeltu suoritusaika

Kaikille yhteiset opinnot

5


CHEM-A1100

Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit

5

1. syksy / I–II

Valinnaiset opinnot

15–20


Lisäksi valitaan 3–4 seuraavista kursseista (huomaa esitiedot):

CHEM-A1410

Materiaalitieteen perusteet5

1. syksy / I–II

CHEM-C2460

Metallurgian prosessit5

2. syksy / I–II

CHEM-C2340

Industrial Biomass Processes5

2. kevät / III-IV

CHEM-A1120

Virtaustekniikka ja lämmönsiirto

5

1. kevät / III–IV

CHEM-C2130

Reaktiotekniikka

5

2. syksy / I–II

CHEM-C2160Yksikköoperaatiot52. kevät / I-II

CHEM-C2310

Bioprosessitekniikka

5

2. kevät / IV–V