Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ31600

Laajuus: 18-30 op

Kieli: Suomi

Järjestävä laitos: Laskentatoimen laitos

Vastuuopettaja: Professori Kari Hoppu

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Suunnittelija Anna Kuparinen

Kohderyhmä: Kaikki Aallon opiskelijat voivat valita tämän sivuaineen. Kiinnitäthän erityistä huomioita kurssikohtaisiin esitietovaatimuksiin ja varmistat niiden täyttymisen, jotta menestyt kursseilla.

Haku: Kaikki Aallon opiskelijat voivat valita tämän sivuaineen. Kiinnitäthän erityistä huomioita kurssikohtaisiin esitietovaatimuksiin ja varmistat niiden täyttymisen, jotta menestyt kursseilla.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Yritysjuridiikan sivuaineen tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja erityisesti sen talouden johtamisessa.

Opintojen rakenne 18-30 op

Mikäli pakollinen kurssi 32A00130 Yritysjuridiikan perusteet on pakollinen osa tutkintoasi ja sijoittuu esimerkiksi kokonaisuuteen Liiketoimintaosaamisen perusteet, vähimmäislaajuus sivuaineelle on 18 op. Muussa tapauksessa vähimmäislaajuus on 24 op, sisältäen kurssin 32A00130 Yritysjuridiikan perusteet.

Pakollinen kurssi, ellei sijoitu muualle tutkintoon:

koodi

nimi

ECTS

periodi

32A00130

Yritysjuridiikan perusteet

6 op

IV

Valinnaiset kurssit. Valitse kolme kurssia seuraavista: