Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ5160

Laajuus: 24 op

Opetuskieli: Suomi

Järjestävä laitos: Laskentatoimen laitos

Vastuuopettaja: Prof. Tomi Viitala

Hallinnollinen yhteyshenkilö: Suunnittelija Anna Kuparinen

Kohderyhmä: Kaikki Aallon maisteriopiskelijat

Haku: Kaikki Aallon maisteriopiskelijat voivat valita tämän sivuaineen. Kiinnitäthän erityistä huomioita kurssikohtaisiin esitietovaatimuksiin ja varmistat niiden täyttymisen, jotta menestyt kursseilla.

Kauppakorkeakoulun kandidaattivaiheen opiskelijat eivät voi suorittaa tätä sivuainetta. He suorittavat sivuaineen Yritysjuridiikka (BIZ31600).

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Yritysjuridiikan sivuaineen tavoitteena on tarjota perustiedot yritystoimintaa sääntelevistä oikeudellisista normeista ja niiden merkityksestä yrityksen toiminnan ja erityisesti sen talouden johtamisessa. Opetuksessa korostuvat sopimusten laadintaan, kilpailuoikeuteen, vakuuksien hallintaan, yhtiöihin, arvopaperimarkkinoihin sekä verotukseen ja verosuunnitteluun liittyvät näkökohdat.

Sivuaineen rakenne 24 op