Insinööritieteiden korkeakoulun opintoasioiden uutiskirje on julkaistu ja lähetetty opiskelijoille sähköpostilla viikolla 36. Maisteriopiskelijoille uutiskirjeet toimitetaan englanniksi ja suomeksi ja kandidaatin tutkintoa suorittaville suomeksi ja ruotsiksi (syyskuun kirje tuotettiin aikataulusyistä vain suomeksi). Kirjeen alussa on dekaanin tervehdys koulun opiskelijoille.

Jatkossa opintoasioiden uutiskirjeitä on tarkoitus lähettää säännöllisesti ennen seuraavan periodin alkua. Seuraavaa uutiskirje kootaan ja julkaistaan lokakuun lopussa 2019 ja siihen tulevat materiaalit pyydetään toimittamaan oppimispalveluihin 4.10.2019 mennessä.

--------------

The School of Engineering Study Affairs newsletter has been published and sent to students by e-mail during week 36. Newsletters for Master's degree students are delivered in English and Finnish and for bachelor's degree in Finnish and Swedish (September newsletter was only in Finnish). At the beginning of the letter, there is a Dean's greeting for the school students.

In the future, the Study Affairs Newsletter will be sent out regularly. The next newsletter will be compiled and published in the end of October 2019 and the materials should be delivered to the learning services by October 4, 2019.