Aalto-yliopiston johto on arvioinut pandemiatilanteen ja on sen mukaan antanut seuraavan toimintaohjeen syksyn 2020 opiskelijavaihtoa koskien:

Aalto-yliopisto suosittelee syksyn 2020 vaihto-opiskelun suorittamista virtuaalisena (etäopiskeluna), mikäli kohdeyliopisto sen mahdollistaa. Lopullinen päätös vaihtokohteeseen lähtemisestä jää kuitenkin opiskelijalle. Fyysistä liikkuvuutta suositellaan aikaisintaan kevätlukukaudelle 2021 valituille, mikäli sen hetkinen tilanne sen sallii.

Mikkelin kampuksen ja CEMS-ohjelman osalta ohjeistus eroaa pakollisen ulkomaanvaihdon vuoksi. Lisätietoja Mikkelin kampuksen vaihtovastaavalta ja CEMS-ohjelmaan liittyen cems@aalto.fi.

Lue linjaukset ja ohjeet kokonaisuudessaan Vaihdon hakuehdot ja säännöt -sivulta.