Hej alla aktiva studenter,

har du varit aktivt med i Aalto-universitetets studentkårsverksamhet år 2017 (t.ex. i ett utskott), deltagit i en av studentkårens föreningar (som styrelsemedlem eller funktionär) eller varit studentrepresentant i någon av universitetets administrativa grupper? Du har möjlighet att få studiepoäng för denna insats! Studieprestationen (3 sp) omfattar reflektion över den egna inlärningserfarenheten i form av en skriftlig rapport samt deltagande i ett seminarium. Tilläggsinformation finns att läsa (på finska) i MyCourses: https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=19623.