Edellisen lukuvuoden opintomenestyksen perusteella on valittu opiskelijat uudelle Dean's List:lle.

Opiskelijoita on informoitu listalle pääsemisestä.

Paljon onnea kaikille listalle päässeille sekä kaikille omat tavoitteensa saavuttaneille korkeakoulumme opiskelijoille.

Listalle päässeiltä opiskelijoilta on pyydetty nimen julkaisulupaa. Nimilistan julkaisemisen lisäksi listalle päässeelle tarjotaan henkilökohtainen, dekaanin allekirjoittama diplomi sekä haalarimerkki.

Uusi Dean's List-taulu julkaistaan marraskuussa korkeakoulun päärakennuksessa (Otakaari 4).


Dean's List:lle päässeiden määrä vuosittain:

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

134

163

204

197


Mikäli opintorekisteriin on tullut viimeaikaisia lisäyksiä koskien viime lukuvuotta, kannattaa olla yhteydessä projektipäällikkö Ville Kivimäkeen (etunimi.sukunimi@aalto.fi). Listalle voi vielä päästä oikaisupyynnön tekemällä ja kriteerit täyttäen (60 tai enemmän opintopisteitä lukuvuoden aikana ja lukuvuoden aikaisten opintosuoritusten arvosanojen keskiarvo on 4,0 tai parempi). Oikaisupyyntö tulee tehdä kuukauden kuluessa. Tyypillisiä tilanteita, joissa oikaisu on mahdollista, ovat vaihto-opiskelu, arvosanan korotukset tai muusta syystä viivästynyt opintosuorituksen arvostelu.