Hae Aalto Thesis -projektiin: HSL - Ohjelmistotuotanto 2.0!

Miten ohjelmistotuotannon menetelmiä ja prosesseja voitaisiin kehittää isossa julkisorganisaatiossa? Hae mukaan Aalto Thesis -ohjelmaan ratkomaan HSL:n haastetta maisterin opinnäytetyön avulla osana monitieteistä tiimiä. Hakuaika tähän projektiin on 10.-27.10.2019.

Lue lisää >>

Apply to Aalto Thesis project: HSL - Software Production 2.0!

How to develop software production's methods and processes in a large public sector organisation? Apply to Aalto Thesis programme to tackle HSLs challenge through your Master’s thesis as a part of the multidisciplinary team. The application period for this project is 10.-27.10.2019.

Read more >>