Aalto-yliopistossa voi suorittaa opintoja myös oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella.

  • Tekniikan alan koulujen opintotarjonta on pääsääntöisesti avointa kaikille.
  • Kauppakorkeakoulun (BIZ) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) sivuaineopintoihin on muiden koulujen opiskelijoiden pääsääntöisesti erikseen haettava opinto-oikeutta.
  • ARTS ja BIZ tarjoavat paljon kaikille opiskelijoille avoimia yksittäisiä kursseja, joille ei erikseen tarvitse hakea opinto-oikeutta.
    • Lisäksi joillekin ARTSin ja BIZin yksittäisille kursseille tarjotaan yksittäisiä paikkoja muiden koulujen opiskelijoille. Näitä kursseja varten opinto-oikeutta tulee erikseen hakea.

Hakuaika niihin ensi lukuvuonna suoritettaviin opintoihin, joihin tulee erikseen hakea opinto-oikeutta, on nyt käynnissä. Hakuaika jatkuu 31.5. saakka.

Perehdy oppaassa opintotarjontaan ja hakuohjeisiin ja jätä hakemus viimeistään 31.5. https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/Hakuohjeet