Haemme Perustieteiden korkeakouluun KAHTA opintoneuvojaa ajalle 15.8.2018–31.5.2019 tai sopimuksen mukaan. Työsopimus tehdään lukuvuodeksi kerrallaan.

Työaika on keskimäärin 10 t/vko. Edellytämme opintoneuvojilta joustavuutta työajoissa. Lukukausien alussa ja kiireaikoina viikkotyötunteja saattaa tulla enemmän, ja hiljaisempina aikoina työtunteja voidaan tasata.

Työtehtäväsi koostuvat oppimispalveluiden avustavista tehtävistä sekä opiskelijoiden opintoneuvonnasta ja voivat sisältää mm. seuraavia tehtäviä:

 • avustaminen abi- yms. infojen järjestelyissä
 • avustaminen uusien opiskelijoiden orientaatiossa
 • kansainvälisten opiskelijoiden opastaminen
 • keskiarvojen laskeminen maisterivaiheen valinnassa ja muita valinnan avustavia tehtäviä
 • nettisivujen päivittäminen
 • yhteistyö kiltojen kanssa
 • postituksissa avustaminen
 • muut oppimispalveluiden avustavat tehtävät
 • opiskelijoiden neuvonta opiskelun käytännön asioihin liittyen sähköpostitse ja vastaanottoaikoina

Sinun tulee olla Perustieteiden korkeakoulun perustutkinto-opiskelija. Opintoneuvojilla voi olla hakijoiden taustasta riippuen hieman erilaiset painotukset tehtävissään seuraavasti:

 1. Maisteriohjelmien opintoneuvojan työnkuvassa painottuu maisteriopiskelijoiden ja kansainvälisten opiskelijoiden neuvonta. Eduksi katsotaan erityisesti kv-orientoituneisuus (vaihto-opiskelu, toimiminen kv-tuutorina jne.).
 2. Kandidaattiohjelman opintoneuvojan työnkuvassa painottuu kandiopiskelijoiden ja koulun ruotsinkielisten opiskelijoiden neuvonta, jolloin teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuntemus ja riittävä ruotsinkielen taito katsotaan eduksi.

Yleisesti toivomme sinulta hyvää suomen- ja englanninkielen taitoa, positiivista ja asioihin tarttuvaa työotetta, hyviä tietoteknisiä valmiuksia, asiakaspalveluasennetta, oma-aloitteisuutta, sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisua sekä kiinnostusta opintoasioihin. Hakea kannattaa, vaikka ei kaikkia toivekohtia täyttäisikään!

Mitä opintoneuvoja sitten saa?

Saat palkan lisäksi arvokasta työkokemusta yliopistohallinnossa, pääset näkemään koulutusohjelmien toimintaa sisältäpäin sekä opit tuntemaan opiskelijakollegoitasi sekä yliopiston henkilökuntaa. Lisäksi pääset harjoittelemaan kielitaitoasi monikulttuurisessa ympäristössä. Palkkaus määräytyy Aalto-yliopistossa käytössä olevan yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti ja on n. 600 €/kk.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Kiinnostuitko?

Lähetä hakemuksesi sähköisesti 31.5.2018 mennessä alla olevan linkin kautta. Liitä hakemukseesi liitetiedostona CV ja opintosuoritusote sekä muut haluamasi dokumentit. Kerro hakemuksessasi, kummasta tehtäväpainotuksesta olet kiinnostunut.

https://www.saimanet.com/aaltohome/aew.html?did=5900&lang=fi&job_id=1872&jc=6