Aalto-yliopistossa voi suorittaa opintoja myös oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella. Oman korkeakoulun ulkopuolella voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai kokonaisen sivuaineen.

Hakuaika niihin ensi lukuvuonna suoritettaviin opintoihin, joihin tulee erikseen hakea opinto-oikeutta, alkaa 15.5. ja päättyy 31.5. Oikea hetki valmistautua hakua varten on nyt.

  • Tekniikan alan koulujen opintotarjonta on pääsääntöisesti avointa kaikille.
  • Kauppakorkeakoulun (BIZ) ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun (ARTS) sivuaineopintoihin on muiden koulujen opiskelijoiden pääsääntöisesti erikseen haettava opinto-oikeutta.
  • ARTS ja BIZ tarjoavat paljon kaikille opiskelijoille avoimia yksittäisiä kursseja, joille ei erikseen tarvitse hakea opinto-oikeutta.
    • Lisäksi joillekin ARTSin ja BIZin yksittäisille kursseille tarjotaan yksittäisiä paikkoja muiden koulujen opiskelijoille. Näitä kursseja varten opinto-oikeutta tulee erikseen hakea.

Mikäli tarkoituksenasi on hakea opinto-oikeutta sivuaineeseen, päivitä opintosuunnitelmasi hakua varten mahdollisimman pian. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa haettava sivuaine on hyväksytty tutkintoon, on sivuainehakemuksen pakollinen liite. Sivuaineen tarjoava korkeakoulu hylkää opiskelijan hakemuksen, mikäli hakemukseen ei ole liitetty hyväksyttyä HOPSia, johon on merkitty opiskelijan hakema sivuaine. Hyväksytä sivuaine HOPSiisi jo hyvissä ajoin ennen hakuajan alkua! Tarkemmat ohjeet sivuaineeseen hakemisesta löydät Intosta.