Delegationen för informationsspridning utlyser informationsspridningens stipendier 2022. Ansökningstiden börjar den 1 maj och slutar kl. 16.00 den 31 maj.

Med informationsspridningens stipendier understöds mångsidig och nyskapande facklitteratur och informationsspridning genom flera kanaler. Syftet är att främja informationskulturens mångformighet, livskraft och tillgång till den samt utnyttjande av ny information i samhället.

Delegationen för informationsspridning beviljar informationsspridningens stipendier till privatpersoner eller medlemmar i arbetsgrupper (ej samfund eller föreningar) för framtagande av arbetsplaner som tjänar informationsspridning, närmast som ersättning för kreativt arbete.

Läs mer:

Reetta Kettunen
Generalsekreterare
Delegationen för informationsspridning (TJNK)
040 733 5935 | reetta.kettunen@tjnk.fi