Seuraavat kielet ja viestintäaineet ovat Aalto-yliopiston, Haaga-Helian, Laurean, Metropolian ja Aasia-verkoston yhteistyötarjonnassa:
Espanja, italia, japani, ranska, ruotsi, saksa, venäjä sekä suomi vieraana kielenä ja suomenkielinen viestintä.

Opetustarjonta ja ohjeet ilmoittautumiseen Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian kursseille: https://wiki.metropolia.fi/pages/viewpage.action?pageId=154993744

Kevään 2019 opetustarjonta julkaistaan 26.11.2018. Ilmoittautuminen Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian kursseille on 3.12.-9.12.2018.

Yhteistyökorkeakouluissa suoritetut kielikurssit voi sisällyttää oman Aalto-tutkintoonsa vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojen suorituskirjaukset opintorekisteriin hoidetaan kielikeskuksessa. Opiskelijaa pyydetään toimittamaan tieto suorittamistaan kursseista osoitteeseen kielikeskus[a]aalto.fi