Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman kolmannen vuoden 249 opiskelijoille lähetettiin kysely 23.11.2018. Kyselyyn vastasi 128 opiskelijaa. Vastausprosentiksi muodostui 51%. Kiitos vielä kaikille vastanneille!

Kyselyyn saatujen vastausten perusteella kolmannen vuoden opiskelijoiden motivaatio on melko korkealla. Opiskelijan itsensä kokemaa motivaatiota mittaavan kysymyksen perusteella motivaatio on korkea tai melko korkea 71% vastaajista.

Tavoiteajassa opintonsa, eli kolmessa vuodessa kandidaatin tutkinto ja DI-tutkinto kahdessa vuodessa, suorittamista aikovien osuus vastaajista on 63%. Samalle vastaajajoukolle järjestetyssä kyselyssä luku on vuosi sitten ollut 74%.

Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijakyselyiden yhteydessä tarjotaan opiskelijalle mahdollisuus tilata lisätietoa tai palvelua. Tämän kyselyn yhteydessä palvelua tilasi 64 opiskelijaa (50% vastaajista) ja he tilasivat yhteensä 146 palvelua. Suosituimmiksi palveluiksi muodostuivat vaihto-opiskelu ja urasuunnittelu.

Kaikille palvelua pyytäneille vastataan joulukuun aikana. Palvelut tulevat olemaan henkilökohtaisia ohjaustapaamisia, ohjaavia sähköpostiviestejä tai työpajoja. Kyselyn keskeisiä tuloksia käsitellään kandidaattiohjelman ohjausryhmän kokouksessa.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2019!

Lisätietoja kyselystä ja sen tuloksista:
Mari Martinmaa ja Virpi Riissanen, Oppimispalvelut

Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman kyselyt ovat osa Insinööritieteiden korkeakoulun opintojen ohjauksen proaktiivista turvaverkkoa