Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman toisen vuoden 227 opiskelijoille lähetettiin kysely 23.11.2018. Kyselyyn vastasi 119 opiskelijaa. Vastausprosentiksi muodostui 52%. Kiitos vielä kaikille vastanneille!

Kyselyyn saatujen vastausten perusteella toisen vuoden opiskelijoiden motivaatio on korkealla. Opiskelijan itsensä kokemaa motivaatiota mittaavan kysymyksen perusteella motivaatio on korkea tai melko korkea 73% vastaajista. Tavoiteajassa opintonsa, eli kolmessa vuodessa kandidaatin tutkinto ja DI-tutkinto kahdessa vuodessa, suorittamista aikovien osuus vastaajista on 76%. Tavoiteajassa valmistuvien osuus on erinomaisella tasolla.

Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijakyselyiden yhteydessä tarjotaan opiskelijalle mahdollisuus tilata lisätietoa tai palvelua. Tämän kyselyn yhteydessä palvelua tilasi 62 opiskelijaa (52% vastaajista) ja he tilasivat yhteensä 150 palvelua. Suosituimmiksi palveluiksi muodostuivat vaihto-opiskelu ja sivuaineet. Kaikille palvelua pyytäneille vastataan joulukuun aikana.  Palvelut tulevat olemaan henkilökohtaisia ohjaustapaamisia, ohjaavia sähköpostiviestejä tai työpajoja. Kyselyn keskeisiä tuloksia käsitellään kandidaattiohjelman ohjausryhmän kokouksessa.

Lisätietoja kyselystä ja sen tuloksista:
Mari Martinmaa ja Virpi Riissanen, Oppimispalvelut

Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelman kyselyt ovat osa Insinööritieteiden korkeakoulun opintojen ohjauksen proaktiivista turvaverkkoa.