LoRawan network for Aalto researchers and students 

Low Power Wide Area Network (LoRAWAN) is now available to Aalto community. LoRaWAN is an IoT network technology where sensors and other IoT devices can transmit short messages to servers with low power. Because of the small energy needed, sensors can work years with only batteries.

In Finland, LoRaWAN network is operated by Digita.  Aalto has signed an agreement with Digita that students and researchers can use the network free of charge. Anything except commercial use is allowed. For example, students can use the network for personal purposes.

In order to start using the LoRaWAN network, a user needs to contact IT Service Desk. An end-user support team will configure together with the user IoT devices to work in Digita´s LoRaWAN network. They will also assist in security and privacy related questions.

Aalto´s free LoRaWAN plan does not allow the end-users to make configuration changes themselves. Currently, all changes to the network settings must be done via IT Service Desk.

More information:

https://www.aalto.fi/en/services/lorawan

https://www.digita.fi/en/services/iot/lorawan-technology/

Contacts: servicedesk@aalto.fi

-----

LoRaWAN-verkko Aallon tutkijoille ja opiskelijoille

Low Power Wide Area Network -verkko  (LoRAWAN) on nyt saatavilla Aallossa. LoRaWAN on IoT-verkkoteknologia, jolla sensorit ja muut IoT-laitteet voivat lähettää lyhyitä viestejä palvelimille käyttäen vain pientä lähetystehoa. Tämän vuoksi sensorien akut ja paristot kestävät helposti vuosia.

Suomessa LoRaWAN-verkkoa operoi Digita. Aalto on allekirjoittanut Digitan kanssa sopimuksen, jonka perusteella opiskelijat ja tutkijat saavat käyttää verkkoa veloituksetta. Verkon käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä, mutta opiskelijat saavat käyttää verkkoa esimerkiksi henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

Verkon käytön aloittaminen tapahtuu ottamalla yhteys IT Service Deskiin. Käyttäjätukitiimi konfiguroi IoT-laitteet verkkoon yhdessä käyttäjän kanssa. He avustavat myös tietoturva- ja tietosuoja-asioissa.

Aallon veloitukseton LoRaWAN-sopimus ei salli käyttäjän tekevän muutoksia itsenäisesti verkon asetuksiin. Tämän vuoksi kaikki muutostoiveet tulee toteuttaa IT Service Deskin kautta.

Lisätietoa:

https://www.aalto.fi/fi/palvelut/lorawan
https://www.digita.fi/en/services/iot/lorawan-technology/

Yhteydenotot: servicedesk@aalto.fi