Sweco Rakennetekniikka Oy haluaa edistää rakennetekniikan opiskelijoiden koulutusta ja tukea asiasta kiinnostuneita opiskelijoita hyvin suoritetuista opinnoista, ja lahjoittaa 1000 euron stipendin vuonna 2021 Aalto-yliopistossa kandidaatintutkintoa suorittavalle 3. vuoden opiskelijalle. Stipendin saajalle tarjotaan myös kandidaatintyön aihetta rakennetekniikan alalta. 

Stipendin hakukriteerit ovat, tärkeysjärjestyksessä:

1) Motivaatio rakennetekniikan maisteriopintojen suorittamiseen (esimerkiksi: Millaisiin työtehtäviin ajattelet hakeutuvasi? Mikä erityisesti innostaa sinua rakennetekniikassa?)

2) opintomenestys erityisesti rakennetekniikkaa tukevissa kursseissa (mukaan lukien georakentaminen, sekä matematiikka ja mekaniikka),

3) kandidaattiopintoihin käytetty aika.

Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiö myöntää stipendin Rakennustekniikan laitoksen esityksestä. Stipendinsaaja ilmoitetaan joulukuussa 2021.

Stipendin hakemus koostuu sähköisestä lomakkeesta, ja sen liitteistä https://link.webropolsurveys.com/S/D7BC604BD0EB5B85

Määräaika sähköisen lomakkeen lähettämiselle on 25.10.2021 klo 15:00.

Lisätietoja Aalto-yliopiston tekniikan tukisäätiöstä, toimistonhoitaja p. 050 400 9988 annakaija.halonen@aalto.fi (Otakaari 1, huone Y188a, PL 11100, 00076 Aalto).

SWECO STIPEND IN STRUCTURAL ENGINEERING for a Bachelor student


Sweco Rakennetekniikka Oy wishes to support the studies of Structural Engineering and endorse successful study performance in the area by awarding a 1000 eur
stipend to a 3rd year Bachelor student at Aalto University. The stipend recipient will also be offered a Bachelor’s thesis topic in the field of Structural Engineering.
The criteria when selecting the stipend recipient are, in priority order:


1) Your motivation for Master studies in Structural Engineering (for example: Which are your career plans? Which topics are particularly interesting for you
within Structural Engineering?

2) Study performance especially in courses supporting Structural Engineering (including Geoconstruction, Mathematics and Mechanics)

3) Time used to complete Bachelor studies. The Foundation for Aalto University Science and Technology will issue the stipend based on an evaluation carried out by the Department of Civil Engineering at Aalto
University. The stipend recipient will be announced in December 2021.

The stipend application consists of an electronic form and its appendices https://link.webropolsurveys.com/S/D7BC604BD0EB5B85

The deadline for filling in the form is 25 October 2021, at 15:00 o’clock.

Additional information from the Foundation office tel. 050 400 9988, annakaija.halonen@aalto.fi (Otakaari 1, room Y188a, P.O. Box 11100, 00076 Aalto).
Foundation for Aalto University Science and Technology, Otakaari 1, 02150 Espoo