ALLAOLEVAT OHJEET KOSKEVAT AINOASTAAN SCI TUTKINTO-OPISKELIJOITA. MUIDEN OPISKELIJOIDEN ON SYYTÄ TARKISTAA OMASTA OHJELMASTAAN TAI YHTEYSHENKILÖLTÄÄN ONKO KURSSIT MAHDOLLISTA SUORITTAA TAI VOIDAANKO NE HYVÄKSILUKEA TUTKINTOON.

Nyt kun Aallon opetus on muuttunut etäopetukseksi ja osa kursseista on saatettu jopa perua tai muuttaa, olemme koonneet muiden yliopistojen tarjonnasta verkkokursseja, jotka sopivat SCI-opiskelijoiden kandi- tai DI-tutkintoihin. Huomaathan, että saadaksesi kursseista opintopisteet Aaltoon, tarvitset ao. yliopiston opintorekisteriotteen. Ohjeet muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen ja linkki online-hakemukseen löytyvät Intosta https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=327987. Päivitä ja hyväksytä tarvittaessa myös HOPSisi https://sis-aalto.funidata.fi/student/login.

Lisätietoja saa osoitteesta opiskelijapalvelut@aalto.fi (aalto-sähköpostin käyttö nopeuttaa asiasi käsittelyä).

***

THE INSTRUCTIONS BELOW APPLY TO SCI DEGREE STUDENTS ONLY. OTHER STUDENTS SHOULD CHECK WITH THEIR OWN DEGREE PROGRAMME OR CONTACT PERSON THAT THE COURSES CAN BE TAKEN AND/OR INCLUDED IN THE DEGREES.

Now that all Aalto’s courses are conducted as remote teaching and some courses might have even been canceled or changed, we have gathered a set of online courses that are suitable for SCI students for their BSc and/or MSc degrees. Please note, that in order to have credits for courses completed outside Aalto, you must have transcript of records of the respective university. Instructions for credit transfer as well as the online application form can be found in Into: https://into.aalto.fi/display/enopisk/Credit+transfer. Updating your Personal Study plan (HOPS) and sending it for approval is strongly recommended.

Further questions? Send an email to:  studentservices@aalto.fi (using your aalto email in communication is recommended).


CourseStatus of the courseOverlapping (not necessarily substitutive)More informationNote
TU-C2090 Starting Up 2 opElective studies (IEM: Bachelor´s degree only)
https://starting-up.org/en/https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=26809
Data Analysis with Python 5 opElective studiesCS-C3160 Data Science and CS-C3240 Machine Learninghttps://courses.helsinki.fi/fi/aycsm90004en/129239201https://csmastersuh.github.io/data_analysis_with_python_spring_2020/
Full Stack Web Development (5-9 cr)Elective studies  (CS/DS/CCIS majors if agreed in the study plan). 
https://fullstackopen.com/en/Min. 5 cr.
DevOps with Docker 3 crElective studiesCS-EJ4101 Introduction to DevOpshttps://courses.helsinki.fi/fi/aytkt21025en/132141109
Ohjelmoinnin MOOC 10 op / Java ProgrammingElective studies
https://www.mooc.fi/#courses
Upcoming: Haskell MOOCElective studies  (CS/DS/CCIS majors if agreed in the study plan)
https://www.mooc.fi/#courses


Software Safety 5 cr, Åbo AkademiElective studies  (CS/DS/CCIS majors if agreed in the study plan)
https://fitech.io/en/studies/software-safety/Blended/online. Application deadline 25.3. 

You need to have Finnish personal identity code to apply and online banking access code to confirm your study place.”

Autonomic Software and Systems 5 cr, Åbo AkademiElective studies
https://fitech.io/en/studies/autonomic-software-and-systems/Application deadline 25.3.

You need to have Finnish personal identity code to apply and online banking access code to confirm your study place.”

Multi-level governance 5 cr, Åbo Akademi Elective studies
https://fitech.io/en/studies/multi-level-governance/Continuous until 31.5.2020, Application deadline 11.5.

You need to have Finnish personal identity code to apply and online banking access code to confirm your study place.”

Programvaruutveckling och -projekt 5 cr, Åbo Akademi UniversityVapaasti valittavat (ei tik), tietotekniikan kandivaiheen sivuaine
https://fitech.io/fi/opinnot/programvaruutveckling-och-projekt/Application deadline 25.3.

You need to have Finnish personal identity code to apply and online banking access code to confirm your study place.”

Characterization of energy materials 5 cr, University of TurkuElective studies
https://fitech.io/en/studies/characterization-of-energy-materials/Continuous until 31.7.2020, Application deadline 31.5.2020. General prerequisites: Bachelor level knowledge, fundamentals of chemistry.

You need to have Finnish personal identity code to apply and online banking access code to confirm your study place.”

Survival Finnish Online 1 crElective studies. For international degree and exchange students. 
https://openlearning.aalto.fi/login/index.phpInstructions for registration (pdf)
Sulautetut järjestelmät 5 op, Tampereen yliopistoVapaasti valittavat
https://fitech.io/fi/opinnot/sulautetut-jarjestelmat/Jatkuva 31.7.2020 saakka. Viimeinen hakupäivä 25.5. Esitiedot: Ohjelmointiosaaminen jollain ohjelmointikielellä.

You need to have Finnish personal identity code to apply and online banking access code to confirm your study place.”

Web-palvelinohjelmointi Java Vapaasti valittavat (tietotekniikassa kandi mahd. myös pääaine)CS-C3170 Web Software Development (vaihtoehtoiset)https://www.mooc.fi/
Liiketoimintaosaamisen sivuaine (verkko-opetus)Sivuaineeksi (ei tuta) tai vapaasti valittaviin*
https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=4854501*Tuotantotalouden opiskelijat voivat suorittaa seuraavat kurssit vapaasti valittaviin:

BIZ-A002 Johdatus yritysvastuuseen 5op
BIZ-A007 Johdatus yritysjuridiikkaan 5op
BIZ-A005 Markkinoinnin ja myynnin perusteet 5op

Muissa Liiketoimintaosaamisen sivuaineen kursseissa saattaa olla päällekkäisyyksiä esim. tuta-kurssien kanssa ja siksi kaikkien opiskelijoiden (myös muut kuin tutalaiset) tulee vahvistaa muut kuin yllä olevat kurssit HOPSin kautta!

Tietokoneen toiminnan perusteet JA jatkokurssi yhdessä 5 op5 op kokonaisuutena kandin vapaasti valittavat tai kandivaiheen tietotekniikan sivuaine.
https://www.mooc.fi/#coursesHyväksytään vain 5 op kokonaisuutena.

Katso myös avoimet yliopisto-opinnot https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/avoimet-yliopistot (unfortunately only in Finnish).