Sopimus Wileyn lehtipaketista vuoden 2019 loppuun

FinELib on tehnyt Wileyn kanssa vuoden 2019 loppuun asti kestävän sopimuksen samoilla ehdoilla ja lehtipaketilla kuin edellisen vuoden 2018 sopimuksenkin. Neuvotteluja kuitenkin jatketaan edelleen, jotta seuraava sopimus sisältäisi myös avointa julkaisemista tukevia etuja lehtien lukuoikeuden lisäksi. 

Aallon tutkijoiden ja opiskelijoiden käytössä on 1317 lehteä sisältävä 2014 Full Collection sekä organisaatiokohtaiseen lehtipaketti, Aalto University Core Collection (lehtilista). Paketti sisältää tieteellisiä lehtiä lääketieteen, luonnon-, yhteiskunta- ja humanististen tieteiden sekä tekniikan, biotieteiden ja kemian aloilta. Vuoden 2019 sopimukseen ei sisälly OA-etuja.

FinELibin tiedote asiasta: http://finelib.fi/lisaaikaa-neuvotteluihin-wileyn-kanssa/

Wileyn lehdet Aalto-Finnassa: https://aalto.finna.fi/Record/alli.772129

Lisätietoja: oppimiskeskus@aalto.fi

Agreement on Wiley's journal package until the end of 2019

FinELib will extend the agreement with Wiley until the end of 2019 on the same terms and conditions as the previous 2018 agreement. However, the negotiations will continue immediately, as the purpose of the next agreement is to include an open access element in addition to the right to read the journals.

Aalto University researchers and students have access to 2014 Full Collection (1317  journals) and an organization-specific journal package, Aalto University Core Collection (Journal list). The package includes scientific journals in the fields of medicine, natural sciences, social sciences, humanities, technology, life sciences and chemistry. The 2019 agreement does not include open access components.

Press release on the FinELib website: http://finelib.fi/additional-time-for-negotiations-with-wiley/

Wiley Online Library in Aalto-Finna: https://aalto.finna.fi/Record/alli.772129?lng=en-gb

Further information: oppimiskeskus@aalto.fi