The Funet Miitti (Zoom) service used by Aalto differs from the general Zoom service in that it is implemented on a Nordic basis, in accordance with Finnish law and European data protection regulations. The users in the academic community and the academic environment are better protected than the general consumer service. Clear vulnerabilities have been addressed in the new Zoom versions and all users are urged to upgrade their devices immediately.

Read more: https://www.aalto.fi/en/news/statement-regarding-zooms-security

---

Aallon käyttämä Funet Miitti (Zoom) -palvelu eroaa yleisestä Zoom-palvelusta siten, että se toteutetaan yhteispohjoismaisesti noudattaen Suomen lakia ja eurooppalaista tietosuojasääntelyä, joten korkeakouluyhteisön käyttäjät ja ympäristö ovat paremmin suojattuja kuin käytettäessä yleistä kuluttajapalvelua. Selkeät heikkoudet on korjattu uusissa Zoom-versioissa, ja käyttäjiä kehotetaan päivittämään laitteensa välittömästi.

Lue lisää: https://www.aalto.fi/fi/uutiset/lausunto-zoomin-tietoturvasta