Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu julistaa haettavaksi Teknos-Winterin rahaston stipendit. Rahastosta jaetaan vuosittain stipendejä Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan maisteriohjelman Sustainable Metals Processing ja Functional Materials -pääaineopiskelijoille. Rahasto jakaa enintään kaksi (2) kpl 1 000 euron suuruista stipendiä. Myönnetyt stipendit maksetaan yhdessä erässä. Rahaston stipendi voidaan myöntää opiskelijalle vain kerran.

 

Stipendejä myönnettäessä painotetaan opintojen suuntautumista materiaalien käsittelyyn ja käyttöön, hyvää opintomenestystä (opintojen keskiarvo vähintään noin 3, opintoja suoritettuna keskimäärin 55 op/vuosi) ja opintoihin liittyvää kansainvälistymistä, kuten toteutunutta tai suunniteltua vaihtojaksoa. Stipendin hakeminen diplomityön tekemiseen on mahdollista edellyttäen, että diplomityö on palkaton eikä sitä varten ole myönnetty muita apurahoja.

 

Hakemus laaditaan sähköisesti eage-järjestelmässä: https://eage.aalto.fi/?ff/EDU_520 (edellyttää sisäänkirjautumista Aalto-salasanalla). Hakemus on jätettävä viimeistään 29.5.2019.

 

 

Otaniemessä, toukokuun 2. päivänä 2019

 

 

 

Kemian tekniikan korkeakoulun stipenditoimikunnan puolesta,

 

Hanne Puskala

Opintoasiainpäällikkö