Tietosuojailmoitus

Olemme julkaisseet opiskelijoille tietosuojailmoituksen, jossa kerrotaan tiiviissä muodossa opiskelijoiden henkilötietojen käsittelystä.

Dataskyddsmeddelande

Vi har publicerat ett dataskyddsmeddelande som i komprimerad form informerar om behandlingen av de studerandes personuppgifter. Dataskyddsmeddelandet publiceras på svenska inom kort (dataskyddsmeddelandet på finska och på engelska)

Privacy notice

We have published a privacy notice for students summarising how their personal data is processed