UWAS eli University-Wide Art Studies kurssit jatkuvat kevätlukukaudella 2019 Aalto-yliopiston opetustarjonnassa.
 
UWAS kurssitarjonta löytyy Intosta:
https://into.aalto.fi/display/fiopinnot/University+Wide+Art+Studies
sekä UWAS verkkosivuilta:
http://uwas.aalto.fi/
Weboodista UWAS-kurssit löytyvät helposti haun kautta termillä ”UWAS”.
 
Ilmoittautuminen on nyt avattu seuraaville kursseille:
(erillistä opinto-oikeutta ei tarvitse hakea)

Periodi IV

UWAS-C0045 AV Club: Thinking and Doing Moving Images, 5 ECTS
UWAS-C0030 Human-Material Interaction, 2 ECTS
UWAS-C0040 Design for Transhuman Systems, 3 ECTS
UWAS-C0041 Continuous Prototype, 5 ECTS

Periodi IV-V
UWAS-C0009 Artist in Residence Workshop, 3 ECTS
UWAS-C0014 Spatial Structures, 5 ECTS
UWAS-C0029 Design and Culture, 5 ECTS

Periodi V

UWAS-C0026 Innovative Approach to Circular Economy, 5 ECTS
UWAS-C0046 Creative Coding, 5 ECTS
UWAS-C0025 Art and Artificial Intelligence, 5 ECTS

Mikä UWAS on?
Yliopistonlaajuiset taideopinnot (University-Wide Art Studies, UWAS) antaa kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille ja opetushenkilökunnalle mahdollisuuden perehtyä taideperustaiseen toimintaan yli tieteenalarajojen. Kurssitarjonta koostuu huolellisesti valikoiduista ja temaattisesti suunnitelluista kursseista, joissa taide ja muotoilu mahdollistavat monialaisen yhteistyön eri alojen opiskelijoiden välillä. UWASin tavoitteena on varmistaa, että Aalto-yliopistosta valmistuu monialaisia osaajia, jotka ymmärtävät miten taide ja luova toiminta muokkaavat ja määrittelevät maailmaa ympärillämme ja joilla on laaja-alaiset kyvyt kohdata monimutkaisia kysymyksiä niin paikallisesti kuin globaalisti. Päästäkseen tähän tavoitteeseen UWAS pyrkii kehittämään taideperustaista oppimista ja opettamista Aalto-yliopistossa sekä sen ulkopuolella.

Vinkki!
Kurssille kannattaa ilmoittautua, vaikka ilmoittautuminen olisi oodissa täynnä. Opiskelijoiden lopullinen valinta kursseille tehdään opiskelijoiden monialaisuuden perusteella siten, että kurssin opiskelijat ovat mahdollisimman laajasti eri kouluista ja ohjelmista. Opiskelijoita ei valita UWAS-kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä.
https://into.aalto.fi/display/enuutiset/UWAS-courses+on+spring+semester+2019