Opetushallituksen tuoreen Faktaa Express 2a/2019 –julkaisun mukaan suomalaiset Erasmus-vaihdossa olleet opiskelijat ovat nimenneet vaihtojakson yleisimmäksi hyödyksi henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen. Yli 80% vaihdon jälkeiseen kyselyyn vastanneista Erasmus-opiskelijoista kokivat, että ovat ulkomailla opiskelun aikana oppineet arvostamaan eri kulttuureita ja sopeutumaan uusiin tilanteisiin paremmin. Lisäksi itsevarmuus ja suvaitsevaisuus ovat lisääntyneet, ajattelu on tullut avarakatseisemmaksi ja uteliaisuus uusia asioita kohtaan on lisääntynyt. Selvä enemmistö opiskelijoista kokee oppineensa ulkomailla myös edistämään opintojaan itsenäisesti, työskentelemään ryhmissä sekä ongelmanratkaisutaitoja – kaikki tärkeitä yleisiä työelämävalmiuksia, joita tarvitaan kaikissa työtehtävissä ja joita myös työnantajat arvostavat.

Erasmus-vaihdossa olleiden opiskelijoiden vastaukset vahvistavat myös kokemukset siitä, kuinka vaihtojakso on yleensä positiivinen ratkaisu omien opintojen kannalta. Kaksi kolmasosaa (66 %) vastanneista oli sitä mieltä, että oma alakohtainen osaaminen kasvanut vaihtojakson aikana ja 78 % vastaajista puolestaan on saanut opinnoista ulkomailla sellaista tietoa ja taitoa, jota ei olisi saanut omassa kotikorkeakoulussaan. Oman taito- ja tietopohjan kehittäminen ja oman tutkinnon sisällön muokkaaminen tulevaisuuden tavoitteita vastaavaksi on myös Aalto-yliopiston yksi kannustimista vaihtoon lähtemiselle. Aalto suosittelee opiskelemaan vaihtokohteessa esim. vapaavalintaisiin sopivia kursseja, joita ei Aallon omassa tarjonnassa ole saatavilla.

Tartu mahdollisuuteen, hae vaihtoon!

Lue tarkemmin Faktaa Express 2a/2019 

Lisätietoa vaihto-opiskelusta