Join open visual resources workshops this spring

20.2.2019, 14-15

20.3.2019, 14-15

24.4.2019, 14-15

Language: Finnish or English as required.

Location: Harald Herlin Learning Centre, VRC, 1st floor

Walk-in: no advance registration, welcome!

Are you used to googling for images for your coursework, teaching or research? Do you want to learn more about digital cultural heritage?

This workshop gives you skills for finding visual resources that are easily usable for studies and projects. Image databases allow access to millions of digitized photographs, artworks, objects, drawings, maps and science illustrations. The basics of copyright and citations as well and Creative Commons licenses are covered.

More information: http://libguides.aalto.fi/vrc/koulutus

The Visual Resources Centre online guide contains information on using visual media in learning, teaching, publications and much more: http://libguides.aalto.fi/vrc

 

Osallistu kaikille avoimiin kuva-aineistokoulutuksiin keväällä

20.2.2019, klo 14-15

20.3.2019, klo 14-15

24.4.2019, klo 14-15

Kieli: Suomi tai englanti osallistujien mukaan.

Paikka: Harald Herlin –oppimiskeskus, VRC, 1. krs

Ei ilmoittautumista, tervetuloa!

Oletko tottunut googlettamaan kuvamateriaalia opintoihin, opetukseen tai tutkimukseen? Haluatko tietää lisää digitaalisesta kulttuuriperinnöstä?

Koulutus antaa valmiuksia löytää kuva-aineistoja, jotka ovat helposti käytettävissä erilaisiin opiskelutarkoituksiin tai projekteihin. Kuvatietokannoista on pääsy miljooniin digitoituihin valokuviin, taideteoksiin, esineisiin, piirustuksiin, karttoihin ja tiedekuvituksiin. Samalla opitaan perusasioita tekijänoikeus- ja viittauskäytännöistä sekä Creative Commons-lisensseistä.

Lisätietoja: http://libguides.aalto.fi/vrc/koulutus

Visual Resources Centren verkko-opas sisältää tietoa kuva-aineistojen käytöstä opiskelussa, opetuksessa, julkaisuissa ja paljon muuta: http://libguides.aalto.fi/vrc