Aalto University Open Access Fund discontinues in 2020. However, there are other options for open access publishing.

The Open Access Fund was established a few years ago as a pilot initiative to encourage gold open access publishing of research articles in high quality journals. This 120 000 € annual investment has been a part of the internal strategy funding (JSI, joint strategic initiatives) in Aalto’s current strategy period which is ending in 2020. To prepare for the new strategy 2021, many of the existing strategic initiatives are cut down in 2020, to ensure adequate funds for the new initiatives.

However, negotiations are ongoing with the international publishers on how the journal articles could be opened for everyone as a part of the contract. There has been progress and we already have new contracts with some publishers. Springer and SCOAP3 http://scoap3.org/ allow free open access publishing, and ACS, Emerald, and IGI Global allow free open access publishing within a quota. OA-agreements with Wiley and Taylor & Francis are expected to be announced in early 2020, and negotiations with RSC – Royal Society of Chemistry and Sage are under way.

Please check the open access discounts that Aalto community is currently entitled to: http://libguides.aalto.fi/openaccess/discounts

Besides, we have a new service, a manuscript service, to ensure all journal articles that can be opened (licenses and other terms permitting), are opened in Aalto University’s institutional repository, ACRIS, free of charge. Please check the details of the service: http://libguides.aalto.fi/openaccess.

More information: acris@aalto.fi
Aalto-yliopiston avoimen julkaisemisen OA-rahasto (Open Access Fund) on lakkautettu. Avoimen julkaisemisen edistämiseksi on kuitenkin myös muita vaihtoehtoja.

Aalto-yliopiston OA-rahasto aloitettiin muutama vuosi sitten pilottihankkeena edistämään tutkimusartikkeleiden avointa julkaisemista laadukkaissa tieteellisissä lehdissä. OA-rahaston vuosittainen 120 000 euron määräraha on ollut osa sisäistä strategiarahoitusta (JSI, joint strategic initiatives) nykyisellä tänä vuonna päättyvällä strategiakaudella. Uusi strategia tulee voimaan vuoden 2021 alussa, ja jotta uusien hankkeiden riittävä rahoitus varmistetaan, monet nykyisistä strategisista hankkeista lopetetaan.

Kansainvälisten tiedelehtikustantajien kanssa käydään tällä hetkellä neuvotteluja mahdollisuudesta julkaista lehtiartikkelit avoimina osana tilaussopimusta. Neuvottelut ovat edistyneet ja joittenkin kustantajien kanssa on jo tehty uudet sopimukset. Springer ja SCOAP3-konsortio (http://scoap3.org/) sallivat avoimen julkaisemisen lehtien tilaajaorganisaatioiden tutkijoille. ACS, Emerald ja IGI Global sallivat avoimen julkaisemisen tietyn kiintiön puitteissa. Wileyn sekä Taylor & Francisin kanssa päästään todennäköisesti sopimukseen avoimesta julkaisemisesta tämän vuoden alkupuolella. Neuvottelut RSC – Royal Society of Chemistryn sekä Sagen kanssa jatkuvat.

Sivulta http://libguides.aalto.fi/avoinjulkaiseminen/alennukset löydät avoimen julkaisemisen kirjoittajamaksujen alennukset, joihin Aalto-yliopiston tutkijat ovat oikeutettuja.

Aalto-yliopiston tutkijoille on myös tarjolla uusi Manuscript-palvelu. Palvelun avulla varmistetaan, että kun kustantajien ehdot sallivat, tieteelliset lehtiartikkelit julkaistaan ilmaiseksi avoimina Aalto-yliopiston ACRIS-julkaisuarkistossa. Manuscript-palvelusta löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa sivulta  http://libguides.aalto.fi/avoinjulkaiseminen.

Lisätietoja: acris@aalto.fi