På svenska | In English

Arkkitehtuuri on sekä tekniikan että taiteen ala. Arkkitehtuuriopetuksessa yhdistyvät tiedolliset ammattiainekset ja taiteellinen hahmotus- ja ilmaisukyky. Arkkitehdin tulee kyetä näkemään ongelmat monesta eri näkökulmasta, mikä on peruste arkkitehdin tutkinnon laaja-alaisuudelle. Koulutuksen ajankohtaisuudella kehitetään opiskelijan tieteellistä ja taiteellista ajattelua sosiaalisesti vastuullisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Maisteriohjelmassa koulutuksen keskeinen sisältö on kandidaattivaiheessa saavutettujen taitojen kehittäminen ja syventäminen. Aihealueita ovat mm. arkkitehtuurin historia ja teoria, rakennussuunnittelu ja suomalainen rakennustaide sekä yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu. Kurssien ja suunnittelustudioiden opetusta tehostetaan monialaisen yhteistyön ja uusien opetusmetodien avulla. Tekemällä oppiminen, ts. ”oikeiden” suunnittelutehtävien simulointi, on arkkitehtien koulutuksessa edelleen tärkeää.


Arkkitehtuurin stipendit 2018 – hakuilmoitus / Architecture scholarsip funds 2018 - announcement

Hakuilmoitus 2018 / Announcement 2018

Arkkitehtuurin laitoksen stipendien haku on auki - haettavana ovat kolmen eri rahaston stipendit:
Application time is open - the scholarships of three different funds are available as following

 • Annikki Paasikiven stipendin hakulomake / Annikki Paasikivi scholarship application form (for the students of the Department of Architecture (architecture, landscape architecture and CS architecture)
  Julistaa vähintään 105 opintopistettä suorittaneiden, opinnoissaan hyvin menestyneiden Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden (Arkkitehtuuri, Maisema-arkkitehtuuri, CS Arkkitehtuuri).
  Students who have completed at least 105 credits, who have been successful in their studies (architecture, Landscape architecture and CS architecture).
 • Väinö Vähäkallion stipendin hakulomake (syyslukukauden 2013 aikana, tai sen jälkeen valmistuneet arkkitehdit/maisema-arkkitehdit) / Väinö Vähäkallio scholarship application form (architects, landscape architects, CS Architects graduated in the autumn term of 2013, or afterwards)
 • Arkkitehtien matka-apurahaston stipendin hakulomake  (syyslukukauden 2015 aikana, tai sen jälkeen valmistuneet) arkkitehdit/maisema-arkkitehdit) / Application form architects' travel fund scholarships (architects, landscape architects, CS Architects for the graduates in the autumn term of 2015 or afterwards.

 Hakemukset palautetaan liitteineen viimeistään, 5.9.2018 osoitteella / Applications with attachments should be deliver at the latest on 5.9.2018 to:

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Arkkitehtuurin laitos
Sanna Tekonen
Otaniementie 14, 02150 Espoo
PL 31000

Hakemuksia ei oteta vastaan sähköisessä muodossa / Applications will not be received electronically

News

 1. Kutsu innovaatiokilpailuun 15.10.2018
 2. HeiaHea digital wellbeing service available for students! 14.10.2018
 3. Intossa käyttökatko - Serviceavbrott i Into - Maintenance break on Into 11.10. 10.10.2018
 4. llmastonmuutoksen erikoiskurssi II-periodissa - Course on Climate Change in period II 10.10.2018
 5. New learning tool testing among Aalto University students in October 10.10.2018

RSS