Varaa aikaa opintojesi suunnitteluun. Sinun on tehtävä tärkeitä päätöksiä opintojesi eri vaiheissa.

 • Mitä opintoja sisällyttää 120 opintopisteeseen?
 • Minkä sivuaineen valitset?
 • Tuleeko opintoihisi vaihto-opintoja tai harjoittelu ulkomailla?
 • Mitä projekteja sisällytät opintoihisi?
 • Mikä on opinnäytteesi aihe?
 • Miten suunnitella opintosi niin, että valmistut kahdessa vuodessa?

HOPS, opintojen ohjaus ja suunnittelu


Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) on opiskelijan apuväline omien opintojen jäsentämiseen ja suunnitteluun. Se on pakollinen osa tutkintoa ja se on tarkoitus tehdä ensimmäisen opiskeluvuoden syksyn aikana. HOPS tehdään joko ohjaavan opettajan tai/sekä oppimispalveluiden kanssa.

Opiskelijalla on oikeus saada opinto-ohjausta. Arkkitehtuurin laitoksella opinto-ohjausta antavat akateeminen henkilöstö sekä oppimispalveluiden henkilöstö. 

 • Akateeminen henkilöstö: opintojen sisällölliset kysymykset, esim. kurssien sisällöt, sivuaineen / suuntautumisen valinta.
 • Oppimispalvelut: Lukujärjestykset, kurssien tiedot yms.

Maisterivaiheen opiskelijat

Maisterivaiheen opintojen HOPS tehdään arkkitehtuurin maisteriohjelmissa tekniikan kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä. Jo tässä vaiheessa on hyvä olla harkittuna diplomityön aihealue, sillä tämä vaikuttaa vaadittaviin maisteriohjelman syventäviin opintoihin.

Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa kannattaa ylläpitää koko opintojen ajan.

   • Arkkitehtuurin maisteriohjelman HOPS tehdään Sisu-HOPS-työkalua käyttäen ja näitä ohjeita noudattaen.

    Akateeminen ohjaus on jaettu aihealueittain / ilmoita opintokoordinaattorille aihealue, niin sinut lisätään ao. ohjaajalle – joka hyväksyy SISU-hops:in.

    Aihealueet (tämä tekninen jako)

    1.      Arkkitehtuurin historia, Kristo Vesikansa

    2.      Arkkitehtuurin teoria, Anni Vartola

    3.      Asuntosuunnittelu, Sami Vikström

    4.      Kaupunkisuunnittelu, Tommy Lindgren

    5.      Kehittyvät suunnittelumenetelmät, Antti Ahlava (1 ARK. opisk.)

    6.      Rakennetekniikka, Toni Kotnik

    7.      Rakennussuunnittelu, Maiju Suomi

    8.      Rakennusoppi, Elina Koivisto

    9.      Puurakentaminen, Philip Tidwell

    10.    Yhdyskuntasuunnittelu, Hossam Hewidy

  • Ennen vuotta 2018 aloittaneet opiskelijat voivat laatia vapaamuotoisen tutkintovaatimuksiin perustuvan HOPSin 

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisen ohjeet

 • Ohjeet HOPSin tekemiseen
 • Yleistä ohjeistusta opintojen suunnitteluun voi laittaa tähän
 • Linkki HOPS-lomakkeen sähköiseen versioon
 • Yleisohjeita opiskeluun ja opintojen suunnitteluun
 • Alasivuilla vaihto-opinnot, hyväksiluvut, opinnot muissa yliopistoissa tai Aallon korkeakouluissa, kurssikorvaavuudet