Koodi: ARTS3005

Laajuus: 106-116 op.

Pääainevastaava: Lehtori Anna Heiskanen

Osaamistavoitteet

Elokuva- ja televisiotuotannon opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät valmiudet elokuva- ja tv-tuottajan ammatissa toimimiseen. Koulutuksen tavoitteena on luova tuottaja, joka ideoi ja kehittää ideoita, osaa rakentaa luovan yhteistyön ilmapiirin ja tarjota elokuvan eri osa-alueiden tekijöille hyvät työskentelyolosuhteet. Pyrkimyksenä on opiskelijan oman ammatillisen osaamisen oivaltaminen ja valmiuksien antaminen oman taiteellisen kiinnostuksen kohteen löytämiseen.

Elokuva- ja tv-tuotannosta valmistuvat opiskelijat osaavat lukea asiantuntevasti elokuva- ja tv-käsikirjoituksia ja käydä niistä luovaa keskustelua käsikirjoittajan ja ohjaajan kanssa. He osaavat purkaa elokuvan käsikirjoituksen aikatauluksi ja laatia sille budjetin. Opiskelija tuntee kotimaisen elokuva- ja tv-tuotannon rahoituslähteet, ymmärtää jälkituotantoprosessi kulun sekä markkinoinnin peruskäsitteet. Opiskelija hallitsee juridiikan ja neuvottelutaidon alkeet ja on tutustunut alan kotimaisiin sopimuskäytäntöihin.

Pääaineessa kandidaattiopintojen päättyessä opiskelija osaa kehitellä, rahoittaa ja tuottaa koti- ja ulkomaisia elokuva ja televisiotuotantoja. Hän ymmärtää ja osaa tarkastella muuttuvaa alaa kriittisesti ja analyyttisesti. Koulutus pyrkii antamaan opiskelijoille mahdollisimman kokonaisvaltaisen käsityksen audiovisuaalisesta alasta ja sen toimijoista, sekä tuottamaan valmiuksia hankkeiden suunnitteluun ja johtamiseen.

Koulutuksen sisältö

Elokuva- ja televisiotuotannon kandidaatin opinnot rakentuvat elokuvataiteen yhteisille kursseille sekä elokuva- ja tv-tuotannon omille pakollisille ja vapaaehtoisille kursseille, joissa opetetaan elokuva- ja televisiotuotannon kaikkia osa-alueita. Opintopolku suunnitellaan opiskelijan kanssa HOPS-keskusteluissa, mutta kaksi ensimmäistä opintovuotta noudattavat kaikilla yhteistä suunnitelmaa.

Kurssit

Pääaineopinnot 106–116 op

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Elokuvataiteen perusteet

35

Elokuvataiteen perusoteet 35 op ovat kaikille elokuvataiteen pääaineissa opiskeleville pakollisia opintoja, jotka suoritetaan ensimmäinen opiskeluvuoden aikana.

ELO-C1000 

Elokuvailmaisu 1

5

ELO-C1001 

Elokuvailmaisu 2

8

ELO-C1002 

Elokuvailmaisu 3

3

ELO-C1003 

Elokuvailmaisu 4

6

ELO-C1004 

Elokuvatuotannon prosessi

5

ELO-C1005 

Elokuvan analyysi

2

ELO-C1006 

Elokuvan historia 1

1

ELO-C1007 

Elokuvan historia 2

1

ELO-C1008 

Elokuvan historia 3

1

ELO-C1009 

Elokuvan historia 4

3

Elokuva- ja tv-tuotannon aineopinnot

71–75

Elokuva- ja televisiotuotannon pääaineopiskelijoille pakollisia aineopintoja on 71–75 opintopistettä riippuen sivuaineen laajuudesta ja BA-elokuvien määrästä. Seuraavat kurssit ovat opiskelijalle pakollisia:

ELO-C2514

Jälkituotantoprosessi

2-4

ELO-C2519

Juridiikka

2

ELO-C2515

Rahoitus

2

ELO-C2520

Budjetointi

2-4

ELO-C2512Aikataulutus ja apulaisohjaus1-4

ELO-C2506

Markkinointi

2

ELO-C2509

Käsikirjoitus

2-4
ELO-C2510 Leikkaus2-4
ELO-C2517 Elokuvatekniikka ja kuvaus2-4 
ELO-C3515Produktio8
ARTS3005.kandTaiteen kandidaatin opinnäyte ja seminaari10
ARTSa.kypsKypsyysnäyte0
Lisäksi opiskelija suorittaa tuotantoja 24-48 opintopistettä.

ELO-C1015

BA-elokuva (fiktiivinen)

16–40 *

ELO-C1026Lyhyen dokumentaarisen elokuvan ennakkosuunnittelu

2-6

ELO-C1027Lyhyen dokumentaarisen elokuvan kuvaukset2-8
ELO-C1029Lyhyen dokumentaarisen elokuvan jälkituotanto2-12

Opiskelija voi valita kokonaisuuteen myös valinnaisia kursseja:

ELO-C2501Festivaalit1
ELO-C2516Tv-tuotanto
2-4
ELO-C2513Johtaminen ja ryhmädynamiikka (BA)2-4
ELO-C2521Ajankohtaista tuottamisessa (BA)2-4

ELO-C2508

Liiketoiminta

2–4

ELO-C2509

Käsikirjoitus

2–4

ELO-C2510

Leikkaus

2–4

ELO-C2517

Elokuvatekniikka ja kuvaus

2–4

* ) Opiskelijalla on oikeus saada yli 12 opintopisteen laajuisesta kurssista suorituksia osissa.

Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Kaikkiin Aalto ARTSin kandidaatin tutkintoihin kuuluu vapaasti valittavien opintojen kokonaisuus (15 op). Opiskelija voi suorittaa vapaasti valittavina opintoina esimerkiksi kursseja Aalto-yliopiston tai muiden kotimaisten yliopistojen tarjonnasta tai kansainvälisessä opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja. Myös elokuva- ja televisiotuotannon pääaine tarjoaa opintoja joita opiskelija voi sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin.

Elokuva- ja televisiotuotannon vapaasti valittavat kurssit

 ELO-C2518

Elokuvaharjoitus

2–8

 ELO.Harj

Työharjoittelu

2–8

ELO-C5519

Worldbuilding

6-8