På svenska

Alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan otettu opiskelija voi aloittaa ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot kandidaatin tutkinnon suoritettuaan.

Laitos voi myöntää opiskelijalle hakemuksesta opinto-oikeuden ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ennen kandidaatin tutkinnon suorittamista, jos opiskelija ei muutoin voisi aloittaa ylempään korkeakoulututkintoon johtavia opintojaan ilman viivettä kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Maisteriopintojen suorittamiseen voidaan myöntää oikeus, mikäli opiskelijalla on korkeintaan 25 opintopistettä suorittamatta kandidaatin tutkinnostaan. Päätöksen opinto-oikeuden myöntämisestä tekee maisteriohjelmaa koordinoivan laitoksen johtaja. Päätökseen voi sisältyä aikaraja, johon mennessä kandidaatin tutkinto tulee saada valmiiksi, jotta opiskelu maisteriohjelmassa voi jatkua. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut kandidaatin tutkinnosta puuttuvia opintojaan loppuun laitoksen määräämään aikarajaan mennessä, hänen tulee suorittaa kandidaattiopintonsa loppuun ennen kuin voi jatkaa maisteriopintoja. Toista määräaikaa kandidaattiopintojen loppuun suorittamiseen ennen maisteriopintoihin siirtymistä ei ole mahdollista myöntää. Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkintosääntö, 4§ Siirtyminen suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa

Oikeus siirtyä maisterin opintoihin - lomake

Pääainekohtaiset tarkennukset maisteriohjelmaan siirtymisestä. Huom. kaikilla pääaineilla ei ole omia erillisiä ohjeitaan.


 Arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri

Suositus on että opiskelijat suorittavat kandiopinnot valmiiksi ja hakevat kanditutkintotodistusta ennen kuin siirtyvät maisteriopintoihin. Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin kandiopiskelijan ei tarvitse hakea maisteriopintoihin erillisellä lomakkeella. Viimeisten kandikurssien rinnalla opiskelijat voivat alkaa työstämään maisteriopintoja studioita lukuun ottamatta.

Kandiopiskelijan osallistumista maisteriopintoihin koskevat seuraavat rajoitteet:

  • Kanditutkinnon pitää olla viimeistään suoritettuna ennen opiskelijavaihdon alkamista
  • Maisteritason kurssien esitietovaatimuksissa (Oodin kurssikuvaus / MyCoursesin kurssiesite) voi olla määriteltynä, mitkä kurssisuoritukset ovat edellytyksenä kurssille osallistumiselle.
  • Opiskelijan tulee pyrkiä opiskelemaan ensisijaisesti HOPSin mukaisia kursseja. Maisteriopintojen HOPS tehdään kun kanditutkinto on valmis.
 Elokuvataiteen pääaineet


 Kuvataidekasvatus


 Lavastustaiteen pääaineet


 Muotoilu

Muotoilun laitoksen johtajan päätös 25.2.2020

TSAK 27.2.2018 Opinto-oikeuden siirtymäpolku Muotoilu_kandi-maisteri.pdf

HUOM! TSAKin päätöksen laskukaavaa on teknisestä syystä muutettu siten, että uusi laskukaava on seuraava: (Opintopisteet pääaineesta x pääaineen arvosanojen painotettu keskiarvo + opintopisteet muista opinnoista) / Läsnäololukukaudet.

 Sisustusarkkitehtuuri

Sisustusarkkitehtuurin kandiopiskelija voi siirtyä joustavasti maisteriopintoihin. Suositus kuitenkin on, että kandiopiskelija noudattaa mallilukujärjestystä ja suorittaa kandidaatin tutkinnon suunnitellussa kolmessa vuodessa.

Sisustusarkkitehtuurin kandiopiskelijan ei tarvitse hakea maisteriopintoihin erillisellä lomakkeella.

Kandiopiskelijan osallistumista maisteriopintoihin koskee seuraavat rajoitteet:

  • Opiskelijan tulee pyrkiä opiskelemaan ensisijaisesti HOPSin mukaisia kursseja. Maisteriopintojen HOPS tehdään vasta, kun kanditutkinto on valmis.
  • Kurssien esitietovaatimuksissa (Oodin kurssikuvaus) voi olla määriteltynä, mitkä kurssisuoritukset ovat edellytyksenä osallistumiselle.
 Visuaalisen viestinnän muotoilu

Voit suorittaa kandidaatin- ja maisterintutkintoon sisältyviä opintoja samanaikaisesti vain syyslukukauden ajan.


Suositus on että opiskelijat suorittavat kandiopinnot valmiiksi ja hakevat kanditutkintotodistusta ennen kuin siirtyvät maisteriopintoihin. Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin kandiopiskelijan ei tarvitse hakea maisteriopintoihin erillisellä lomakkeella. Viimeisten kandikurssien rinnalla opiskelijat voivat alkaa työstämään maisteriopintoja studioita lukuun ottamatta.

Kandiopiskelijan osallistumista maisteriopintoihin koskevat seuraavat rajoitteet:
• Kanditutkinnon pitää olla viimeistään suoritettuna ennen opiskelijavaihdon alkamista
• Maisteritason kurssien esitietovaatimuksissa (Oodin kurssikuvaus / MyCoursesin kurssiesite) voi olla määriteltynä, mitkä kurssisuoritukset ovat edellytyksenä kurssille osallistumiselle.
• Opiskelijan tulee pyrkiä opiskelemaan ensisijaisesti HOPSin mukaisia kursseja. Maisteriopintojen HOPS tehdään kun kanditutkinto on valmis.