På svenska

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma on Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ohjelma.

Tämä sivusto on ohjelman opinto-opas, jossa olevat materiaalit ja ohjeet on suunnattu ohjelman kaikkien pääaineiden opiskelijoille. Sivuilta löytyy kandidaattiohjelman opetussuunnitelma ja tarkempia ohjeita omien opintojen suunnitteluun ja suorittamiseen.

Uutiset

  1. Kurssien UWAS-C0011 UWAS Project ja UWAS-C0009 Artist in residence workshop aikataulut on vahvistettu 19 hours ago
  2. Apply now for ITP 2019 summer program! - Hae nyt ITP 2019 -kesäohjelmaan! 18.03.2019
  3. Aalto Day One 2019–2020: Lukuvuoden avajaispäivä | Inskriptionsdagen | Opening of the academic year 3.9.2019 20 hours ago
  4. Opintoja Aallossa oman opintoalan ulkopuolella? Studier vid en annan högskola inom Aalto? Studies at another Aalto School? 18.03.2019
  5. Muutostöitä Otakaari 1:n U-siivessä U219 | Ändringar i U219 på Otsvängen 1 | Changes to the U-wing of Otakaari 1: U219 18.03.2019

RSS