Opintojen rahoitus

Tutkimusrahoitusmahdollisuuksia löytyy koottuna Turun yliopiston ylläpitämästä TURA-tutkimusrahoitustietokannasta. Samasta osoitteesta löytyy neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tutkimusrahoitustiedote, johon on koottu ajankohtaiset rahoitushaut. Tietokantaa voi käyttää Kauppakorkeakoulun tietokoneilta.