Opintojen rahoitus

Tutkimusrahoitusmahdollisuuksia löytyy koottuna Turun yliopiston ylläpitämästä Aurora-tutkimusrahoitustietokannasta.