Opintojen rahoitus

[In English]

Tohtoriohjelmassa aloittaville, kokopäiväisesti tohtoriopintoja suorittaville järjestetään 1. ja 2. vuoden rahoitus. Edellytyksenä on eteneminen opinnoissa ja tutkimuksessa. Rahoitus koostuu osa-aikaisesta (56%) työsopimuksesta ja säätiön apurahasta, ja sen määrä verojen jälkeen noin 25 000 € vuodessa riippuen muista tuloista ja verovähennyksistä.

Työsopimuksen ansiosta tohtoriopiskelija pääsee osalliseksi työnantajan tarjoamista eduista, joihin kuuluu palkallinen vuosiloma ja ilmainen työterveyshuolto.

Kolmannesta vuodesta lähtien tohtoriopiskelijat hankkivat rahoituksensa palkattuna tutkijana tai apurahoin.Tämä on tavallisesti onnistunut erinomaisesti, kun opiskelijalla on jo tarjota vankka näyttö etenemisestään. Korkeakoulu voi tarjota kokopäiväisiä tutkijanpaikkoja parhaille opiskelijoille. Myös ohjaavan professorin tuki auttaa rahoituksen järjestämisessä.

Tutkijan ammattitaitoon kuuluu taito järjestää rahoitus hankkeilleen. Koulun tuki kohdistuu erityisesti alkuvaiheen rahoitukseen, kun opiskelijalla ei ole vielä tarjota ulkopuolisille rahoittajille näyttöä tutkijantaidoistaan. Kahden ensimmäisen vuoden aikana tohtoriopiskelijoita ohjataan ja opastetaan hyvien hakemusten laadinnassa ja rahoituslähteiden etsinnässä.

Kauppakorkeakoulun tohtoriopintoihin sisältyy tavallisesti konferenssikäyntejä sekä kursseja kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Näiden kustannuksiin on tarjolla hyviä rahoituslähteitä joista opiskelijat ovat suhteellisen helposti saaneet matka- ja konferenssiapurahoja.